ความจริงพัฒนาการของลูกขึ้นอยู่กับฐานะเศรษฐกิจของพ่อแม่ Development of children

ความจริงพัฒนาการของลูกขึ้นอยู่กับฐานะเศรษฐกิจของพ่อแม่
พ่อแม่ที่มาจากฐานะต่างกัน เลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าพ่อแม่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมั่นคงจะให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดและการเชื่อฟังคำสั่งของลูกมาก พ่อแม่กลุ่มนี้จะมีคนเลี้ยงที่คอยให้การดูแลเกี่ยวกับความสะอาดเสื้อผ้าของลูก มีกฎกติกาให้ลูกปฏิบัติต้องการให้ลูกสะดวกสบายที่สุด มีรถรับส่งลูกไม่ให้คลาดสายตา การพัฒนาลูกจะอยู่ในขอบเขตของครอบครัว ไม่ชอบเกี่ยวข้องกับใคร ความอยากของพ่อแม่กลุ่มนี้จะเน้นที่ความเป็นผู้มีฐานะเหนือผู้อื่น ไม่สนใจพัฒนาการของลูก
ส่วนครอบครัวที่มีฐานะต่ำ จะมีความต้องการให้ลูกทำชื่อเสียงให้กับครอบครัว เพื่อแสดงให้เพื่อนบ้านเห็นว่าเป็นคนที่มีฐานะเท่าเทียมผู้อื่น
กลุ่มนี้จะใช้วิธีผลักดันลูกด้วยการพูดการกระทำมากกว่าวัตถุ
ลูกที่มาจากครอบครัวมีฐานะดี มักมีปัญหาการดูแลช่วยเหลือตัวเองเมื่อเติบใหญ่ ส่วนลูกที่มาจากครอบครัวเศรษฐฐานะต่ำหรือยากจน โอกาสที่จะเป็นผู้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตได้มาก พอๆกับล้มเหลว
ส่วนลูกที่มาจากครอบครัวฐานะปานกลาง จะเครียดและถูกความหวังสูงเช่นกัน โอกาสลูกกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตเหมือนกัน ถ้าพ่อแม่วางตัวไม่ถูก คือวางตัวสูงเกินสภาพจริง เช่น พวกเศรษฐีใหม่มักเลี้ยงลูกด้วยการอยากให้ลูกสบายมากเกินไป กลุ่มที่คล้ายจะรวยนี้เป็นพ่อแม่ที่มีปัญหามากที่สุด สิ่งที่พ่อแม่กลุ่มนี้ต้องการคือ ชอบให้ลูกเป็นคนทันสมัย เป็นผู้ดี เป็นคนมีสังคมชั้นสูง พ่อแม่จะพยายามลุ้นให้ลูกหรือพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆที่พ่อแม่คิดว่าเป็นการเชิดชูฐานะตน เช่น ให้ลูกเรียนเปียโน เรียนบัลเลต์ เรียนทุกอย่างที่พ่อแม่คิดว่าจะทำให้สังคมยอมรับฐานะใหม่ของตนหรือเพื่อแสดงว่าตนมีฐานะ สิ่งของที่ใช้กับลูกจะมุ่งไปที่การอวดร่ำอวดรวย มักมีคนเลี้ยงหลายคนคอยเลี้ยงลูกให้ ชอบใช้โทรทัศน์เลี้ยงลูก ลูกมักมีปัญหาติดเกมส์คอมพิวเตอร์ ลูกจะรู้สึกโดดเดี่ยวด้านจิตใจ ส่วนด้านร่างกายจะมีภารกิจมากมายที่พ่อแม่จัดหามาให้ เด็กจะเครียด นิสัยก้าวร้าว และดูแลตนเองไม่ได้
#แม่และเด็ก #เลี้ยงลูก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น