ออกกำลังกายอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ


ปั่นจักรยาน
การออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่จะส่งผลดีให้กับร่างกายของเรา เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะที่ช่วยชะลอความแก่ ความเสื่อมโทรมของร่างกาย และยังช่วยป้องกันในการเกิดโรคภัยต่างๆ แต่การออกกำลังกายนั้นหากต้องการให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บกับร่างกาของเรา เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน จะยิ่งช่วยให้ประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นส่งผลดีกับร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่

การออกกำลังกายของเรานั้นนอกจากจะเป็นการทำให้ร่างกายของเราสุขภาพดีแล้ว ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงของการควบคุมน้ำหนักตัวหรือลดน้ำหนักอยู่ นอกจากการควบคุมอาหารแล้ว การออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง หลักในการออกกำลังกายสำหรับการเริ่มต้น ควรจะมีการดื่มน้ำประมาณ 2 แก้วก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมง เพราะในช่วงขณะที่เราออกกำลังกายอยู่นั้น ร่างกายจะมีการสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้เราอยู่ในภาวะขาดน้ำและเกิดอาการหน้ามืดขึ้นมาได้ นอกจากนั้นการดื่มน้ำยังช่วยให้ร่างกายของเราได้ระบายความร้อนจากการเผาผลาญพลังงานได้อีกทางหนึ่ง
การเลือกรับประทานอาหารก่อนการออกกำลังกายถือว่ามีความจำเป็น โดยเฉพาะอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่พอเหมาะพอดีต่อความต้องการของร่างกาย เพราะการออกกำลังกายในขณะที่ท้องว่างจะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดต่ำ การรับประทานคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้ร่างกายมีปริมาณน้ำตาลที่สมดุลและไม่รู้สึกอ่อนเพลีย ส่วนระยะเวลาในการออกกำลังกายนั้น การออกกำลังกายเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆจะไม่ทำให้ร่างกายได้รับการเผาผลาญที่ดี แต่การออกกำลังกายที่มากเกินไปก็ไม่ส่งผลดีต่อร่างกายเช่นเดียวกัน ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดต่อการออกกำลังกายอยู่ที่ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง นอกจากนั้นแล้วก่อนการออกกำลังกายจำเป็นที่จะต้องมีการวอร์มร่างกายเพื่อให้เกิดความอบอุ่น ยืดเส้นยืดสายเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว จะช่วยลดอาการบาดเจ็บในขณะออกกำลังกายได้
อุโมงสไลเดอร์
การออกกำลังกายยังจะต้องคำนึงถึงช่วงอายุ โรคประจำตัวหรือสมรรถภาพของร่างกายตนเองด้วย เพราะบางคนที่มีโรคประจำตัวก็อาจจะไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างคนปกติที่มีอายุเทียบเท่ากัน การออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องไม่หักโหมเหนื่อยหอบหรือรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรืออาการป่วยที่กะทันหัน จำเป็นจะต้องออกกำลังกายโดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีได้