Toyota แจกรถ 50คัน 50วัน ส่งท้ายปี56นี้


Toyota แจกรถ 50คัน 50วัน ส่งท้ายปี56นี้

โตโยต้าจัดโปรโมชั่นแจกครั้งใหญ่เมื่อจองรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นตั้งแต่วันที่ 1พ.ย - 31ธ.ค 56นี้ ณ โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ ลุ้นรับรถยนต์โตโยต้า 50คัน แจกทุกวันหมดเขต 31 ธ.คนี้เท่านั้น
จับรางวัลผู้โชคดีทุกวัน วันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. - 31 ธ.ค. 56 เวลา 16.00 น.

ทุกวันอาทิตย์แจก คัมรี่ รุ่น 2.0G ราคา 1,299,000 บาท รวม 7 คัน

คัมรี่ รุ่น 2.0G
ทุกวันจันทร์แจก อแวนซา รุ่น E A/T ราคา 619,000 บาท รวม 7 คัน
อแวนซา รุ่น E A/T

ทุกวันอังคารแจก วีออส รุ่น J A/T ราคา 589,000 บาท รวม 8 คัน
วีออส รุ่น J A/T
ทุกวันพุธแจก วีโก้ สมาร์ทแค็บ รุ่น 2.5J Metallic ราคา 644,000 บาท รวม 7 คัน
วีโก้ สมาร์ทแค็บ รุ่น 2.5J Metallic
ทุกวันพฤหัสดีแจก ยาริส รุ่น E A/T ราคา 549,000 บาท รวม 7 คัน
ยาริส รุ่น E A/T
ทุกวันศุกร์แจก ฟอร์จูนเนอร์ รุ่น 2.5V ราคา 1,209,000 บาท รวม 7 คัน
ฟอร์จูนเนอร์ รุ่น 2.5V
ทุกวันเสาร์แจก พริอุส รุ่น Standard ราคา 1,199,000 บาท รวม 7 คัน
พริอุส รุ่น Standard


รางวัลรวม 50 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 43,345,000 บาท
จับรางวัลที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สนญ.)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 13 พ.ย. 56 - 2 ม.ค. 57 ที่ www.toyota.co.th
ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) โทร. 0-2305-2000 ตั้งแต่ัวันที่ 10-31 ม.ค. 57 ในวันและ เวลาทำการ 8.00 - 17.00 น. เท่านั้น และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อในใบจองรถยนต์ และจะต้องออกรถกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ภายใน 15 ม.ค. 57 เท่านั้น
ในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบจองรถยนต์ สัญญาซื้อขายรถยนต์ หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่มีชื่อผู้โชคดีเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ หรือสำเนาสมุดจดทะเบียนที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองรถ ตามเวลาที่กำหนดไว้กับบริษัทฯ ภายใน 15 ม.ค. 57 สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนการจอง หรือไม่ได้ออกรถภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลทั้งหมดที่กล่าวมา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรุ่นรถโดยแจกเป็นมูลค่าที่เท่ากัน หรือสูงกว่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ที่มา http://www.toyota.co.th/happiness/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น