ต้นไม้มงคลเสริมดวงตามวันเกิด สำหรับคนวันอังคาร

3.วันอังคาร
            คนวันอังคารเป็นคนจิตใจกล้าหาญ ใจนักเลง บุคลิกห้าวหาญ อารมณ์ร้อน เป็นนักต่อสู้ ชอบทำงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณีต วัยเด็กไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ ส่วนใหญ่จะไปเติบโตกับคนอื่นไม่ได้ถูกเลี้ยงโดยครอบครัว ควรอยู่ไกลบ้านจึงจะก้าวหน้าดี และควรระวังเรื่องอารมณ์ร้อน ไม้มงคลที่คนวันอังคารควรหามาปลูกไว้ในบ้านคือ ดอกไม้ที่มีสีแดง หรือชมพู ได้แก่ต้นไม้ต่อไปนี้
  • -          กุหลาบ ดอกสีแดงหรือชมพูเพื่อความเป็นมงคล ก่อให้เกิดความสุขสบายใจ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต เกิดความสง่างามและภาคภูมิ
  • -          โป๊ยเซียน ดอกสีแดง หรือชมพู ช่วยให้โชคดีเสมอ
  • -          อัญชัญ ให้คุณในด้านความเป็นสิริมงคล
  • -          โกศล ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข
  • -          เข็ม สีแดงหรือชมพู ให้ปลูกบริเวณบ้าน เชื่อว่าจะชวยให้สมองปลอดโปร่ง เกิดความคิดดีๆ
  • -          ชบา ให้คุณด้านการงาน เจริญก้าวหน้า ไร้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ
  • -          พญายอ ช่วยให้ดำเนินชีวิตราบรื่น
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น