สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล ตัวอย่างคำถาม

What are you doing now?
ว็อท อาร์ ยู ดู๊อิ้ง เนาว์
เดี่ยวนี้คุณทำงานอะไร

I'm looking for a job.
ไอม์ ลุ็คคิง ฟอร์ อะ จ้อบ
ผมกำลังหางานทำอยู่ครับ

I'm still out of work.
ไอม์ ซทิลล์ เอ๊าท์ อ็อฝ เวิร์ค
ยังว่างงานอยู่ครับ

What are your qualifications?
ว็อท อาร์ ยัวร์ ควอลิฟิเค้ฌั่นซ์
คุณมีคุณวุฒิอะไร

Bachelor degree, sir.
แบ็ชเล่อร์ ดิกรี, เซ่อร์
ปรีญญาตรีครับ

Can you type?
แคน ยู่ ไท้พ์
คุณพิมพ์ดีดได้ไหม

yes, a little bit.
เย็ช อะ ลิทท่ล บิท
พอพิมพ์ได้ครับ

How about your health?
เฮาว์ อะเบ๊าท์ ยัวร์ เฮ้ลธ์
สุขภาพคุณเป็นอย่างไร

I,m in good health.
ไอม์ อิน กู๊ด เฮ้ลธ์
สุขภาพของผมแข็งแรงดีครับ

What salary do you expect?
ว็อท แซลละริ ดู ยู่ เอ็คช์เพ็คท์
คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่

Eight thousand bath.
เอท เธ้าซันด์ บาท
แปดพันบาทครับ

When are you going to start?
เวน อาร์ ยู่ โก้อิ้ง ทู ซทาร์ท
คุณจะเริ่มทำงานได้เมื่อไหร่

Next week.
เน็คซท์ วีค
สัปดาห์หน้าครับ

How do you know about our organization?
เฮาว์ ดู ยู่ โนว์ เออะเบ๊าท์ เอ๊าเอ่อร์ ออเกอะไนเส้ฌัน
คุณรู้จักองค์การ (บริษัท) ของเราได้อย่างไร

What are your salary requirements?
วอท อาร์ ยัวร์ แซ้ลละริ ริไควร์เม็นท์ซ
คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่

Why do you think you would like this particular company?
วาย ดู ยู่ ธิ้งค์ ยู่ วุ้ด ไล้ค์ ดิซ เพอะทิดคิวเลอะ คัมพะนิ
ทำไมคุณจึงชอบบริษัทนี้โดยเฉพาะ

My name is ------ I was asked for an interview.
มาย เนม อิส ------ ไอ วอส อ๊าซท์ ฟอร์ แอน อินเทอะฝิว
ผมชื่อ ------ ถูกเรียกตัวเพื่อการสัมภาษณ์ครับ
(ใช้เพื่อรายงานตัวต่อเลขานุการที่อยู่หน้าห้อง)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น