เนื้อเพลง run devil run แปลไทย

เนื้อเพลง run devil run แปลไทย ของ SNSD

똑바로 해 넌 정말 Bad boy 사랑보단 호기심뿐
ตก-พา-โร แฮ-นอน จอง-มัล Bad boy ซา-ราง-โบ-ดัน-โฮ-กี-ชิม-ปุน
คุณเป็นผู้ชายเจ้าชู้ มากกว่าจะรักใครเป็น

그 동안 난 너 땜에 깜빡 속아서 넘어간거야
กือ-ดง-งัน- นัน-นอ-แด-เม-กัม-ปัก ซก-กา-ซอ-นอม มอ-กัน-กอ-ยา
เวลาที่ผ่านมาฉันทำเป็น ไม่เห็นสิ่งที่คุณกระทำอยู่
넌 재미없어 매너 없어 넌 Devil Devil 넌 넌
นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ นอน Devil Devil นอน-นอน
มันไม่สนุก คุณเป็นDevil Devil คุณเป็นอย่างงั้น

네 핸드폰 수많은 남잔 한 글자만 바꾼 여자
เน-แฮ น-ดือ-พน ซู-มา-นึน นัม-จัน-ฮัน-กึล-จา-มัน พา-กุน-ยอ-จา
ผู้ชายหลายคน ในโทรศัพย์ของคุณ มีชื่อผู้หญิงไว้เปลี่ยน
내 코까지 역겨운 Perfume 누구 건지 설명해봐
แน-โค-กา-จี ยอก-กยอ-อุน Perfume นู-กู-กอน-จี ซอล-มยอง-แฮ-บวา
จมูกของฉันได้กลิ่น น้ำหอม บอกฉันมาว่ากลิ่นนี้คือใคร

넌 나 몰래 누굴 만나는 끔찍한 그 버릇 못 고쳤니
นอน-นา-มล- แร นู-กุล มัน-นา-นึน กึม-ชิก-ฮัน กือ-บอ-รซ-มซ โก-ชยอส-นี
คุณไม่แก้ นิสัยที่ไม่ดีของคุณ คือ ไม่บอกให้ฉันรู้ว่าไปเจอใครมา

뛰어 봐도 손바닥 안인걸
ดวี-ออ บวา-โด ซน-บา-ดัก-อา-นิน-กอล
ถ้าคุณวิ่งจะโดนฝ่ามือฉัน

You better run run run run run

더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่สามารถมองเห็นคุณมากไปกว่านี้้ แต่ฉันสามารถเตะคุณได้

You better run run run run run

날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล บุท-จา-บา-โด กวาน-ชิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าคุณ พยายามติดฉัน ฉันจะละความสนใจจากคุณเลย Hey

더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ-มอ ซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ อิช-จี-มา
ฉันจะสนใจคุณมากกว่า วันนี้ มันจะดีกว่านี้ อย่าลืม

You better run run run run run

딱 걸렸어 약 올렸어 Run Devil Devil Run Run
ดัก-กอล-รยอ-ซอ ยา-กอล-รยอ-ซอ Run Devil Devil Run Run
ถ้าคุณสัมผัสมือ คุณกำลังยั่วยุอารมณ์ฉัน Run Devil Devil Run Run

내 곁에서 살며시 흘깃 다른 여잘 꼭 훑어봐
แน กยอ-เท-ซอ ซัล-มยอ-ชี-ฮึล-กิซ-ทา-รึน-ยอ-จัล กก-ฮุล-ทอ-บวา
คุณแอบมองผู้หญิงคนอื่น


나 없을 땐 넌 Super Playboy 고개 들어 대답해봐
นา-ออบ-ซึล-แตน-นอน Super Playboy โค-แก-ดึอ-รอ-แท-ดับ-แฮ-บวา
ถ้าฉันไม่อยู่แถวนั้นคุณจะเป็นSuper Playboy ยกหัวของคุณขึ้นแล้วตอบคำถามฉัน

넌 재미없어 매너 없어 넌 Devil Devil 넌 넌
นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ นอน Devil Devil นอน-นอน
มันไม่สนุก คุณเป็นDevil Devil คุณเป็นอย่างงั้น

You better run run run run run

더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่ สามารถมองเห็นคุณมากไปกว่านี้้ แต่ฉันสามารถเตะคุณได้

You better run run run run run

날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล-บุท-จา-บา-โด กวาน-ซิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าคุณพยายามติดฉัน ฉันจะละความสนใจจากคุณเลย Hey

더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ-มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ-อิช-จี-มา
ฉันจะสนใจคุณมากกว่าวันนี้ มันจะดีกว่านี้ อย่าลืม

You better run run run run run

딱 걸렸어 약 올렸어 Run Devil Devil Run Run
ดัก-กอล-รยอ-ซอ ยา-กอล-รยอ-ซอ Run Devil Devil Run Run
ถ้าคุณสัมผัสมือ คุณกำลังยั่วยุอารมณ์ฉัน Run Devil Devil Run Run

넌 재미없어 매너 없어 Run Devil Devil Run Run
นอน-แจ-มี- ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ Run Devil Devil Run Run
มันไม่สนุก คุณเป็นDevil Devil คุณเป็นอย่างงั้น

얘 나 같은 애 어디도 없어 잔머리 굴려서 실망했어
แอ-นา-กัท- ทึน-แน-ออ-ดี-โด ออบ-ซอ จัน-มอ-รี กุล-รยอ-ซอ ซิล-มัง-แฮ-ซอ
อย่ามาเล่น กับฉัน ถ้าคุณใช้เล่เหลี่ยม ฉันจะหายไป
난 걔네들 보다 더 대단해 너 그렇게 커서 뭐 될래
นัน-แก-เน- ดึล โบ-ดา ทอ-แท-ดัน-แฮ-นอ-กือ-รอ-เก คอ-ซอ มวอ-ดเว-แร
ฉันไม่ง่ายเหมือน พวกเขา คุณควรมาภายหลังและเติบโตก่ิอน
(까불지 말랬지) 널 사랑해 줄 때 잘 하랬지
(กา-บุ ล-จี มัล-แรซ-จี) นอล-ซา-ราง-แฮ จุล-แด-จัล-ฮา-แรซ-จี
(คุณอย่าหลอกลวง) ฉันบอกคุณในสิ่งที่ดีๆ ในเมื่อฉันรักคุณแล้ว

You better run run run run run

더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่ สามารถมองเห็นคุณมากไปกว่านี้้ แต่ฉันสามารถเตะคุณได้

You better run run run run run

날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล-บุท-จา-บา-โด กวาน-ซิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าคุณพยายามติดฉัน ฉันจะละความสนใจจากคุณเลย Hey

더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ-มอซ-จิน-แน-กา ทเว-นึน นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ-อิช-จี-มา
ฉันจะสนใจคุณมากกว่าวันนี้ มันจะดีกว่านี้ อย่าลืม

You better run run run run run

이 넓은 세상 반은 남자 너 하나 빠져봤자
อี-นอล-บึน เซ-ซัง พัน-นึน-นัม-จา นอ-ฮา-นา-บา-ชยอ-บวาซ-จา
ในโลกนี้มากกว่าครึ่งคือผู้ชาย ไม่ใช่เรื่องสำคัญ อย่ารีบหา

꼭 나만 봐줄 멋진 남자 난 기다릴래 혼자
กก-นา-มัน- บวา-จุล-มอซ-จิน-นัม-จา นัน-กี-ดา-ริล-แร-ฮน-จา
ฉันจะรอผู้ชายดีๆ ใครกันนะที่กำลังมองฉันอยู่


kดิคwww.siamzone.com คุณsone_4ever เป็นคนแปล

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น