เนื้อเพลง my heart will go on พร้อมคําแปล

titanic แปล
เนื้อเพลง my heart will go on พร้อมคําแปลไทย
เพลง My heart will go on (หัวใจของฉันจะยังคงอยู่)

Every night in my dreams ทุกคืนในความฝันของฉัน
I see you. I feel you. ฉันเห็นคุณ ฉันนึกถึงคุณ
That is how I know you go on. นั่นหรืออย่างไร ที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าคุณยังอยู่Far across the distance ข้ามผ่านระยะความห่างไกล
And spaces between us และที่ว่างระหว่างเรา
You have come to show you go on. คุณทำให้เห็นว่าคุณยังอยู่

Near, far, wherever you are ใกล้ , ไกล , ไม่ว่าที่ไหนก็ตามคุณจะยังอยู่
I believe that the heart does go on ฉันเชื่อว่าความรักยังจะคงอยู่ต่อไป
Once more you open the door เมื่อนานมานั้นคุณได้เปิดประตู
And you're here in my heart และคุณก็เข้ามาในจิตใจของฉัน
And my heart will go on and on และใจนั้นของฉันก็จะคงอยู่

Love can touch us one time ความรักสัมผัสฉันในเวลาหนึ่ง
And last for a lifetime และมันจะอยู่กับฉันตลอดไป
And never go till we're one และจะไม่จากไปจนกว่าพวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน

Love was when I loved you รัก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฉันก็รักคุณ
One true time I hold to ช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นจริง ฉันเชื่อว่าไปถึง
In my life we'll always go on ในชีวิตของฉัน พวกเราจะยังคงอยู่เสมอ

Near, far, wherever you are ใกล้ , ไกล , ไม่ว่าที่ไหนก็ตามคุณจะยังอยู่
I believe that the heart does go on ฉันเชื่อว่าความรักจะยังคงอยู้ต่อไป
Once more you open the door เมื่อนานมานั้นคุณได้เปิดประตู
And you're here in my heart และคุณก็เข้ามาในจิตใจของฉัน
And my heart will go on and on และใจนั้นของฉันก็จะยังคงอยู่ต่อไป

There is some love that will นั่นคือรัก
not go away ที่ไม่ได้จากไปไหน

You're here, there's nothing I fear, คุณอยู่ที่นี่ ที่นี่มันเลยไม่มีอะไรต้องกลัว
And I know that my heart will go on และฉันรู้แล้วว่า ใจของฉันจะยังคงอยู่ต่อไป
We'll stay forever this way พวกเราจะพักอยู่ตลอดไป อย่างนี้
You are safe in my heart คุณจะปลอดภัยในใจของฉัน
And my heart will go on and on และใจของฉันก็จะยังคงอยู่ และอยู่ต่อไป

#เพลงไททานิคแปลไทย