เนื้อเพลง Bad Romance Lady gaga แปล

เนื้อเพลง Bad Romance Lady gaga แปลเพลง Bad Romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Mum-mum-mum-mum-mah!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Mum-mum-mum-mum-mah!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance

I want your ugly
แม้ว่าคุณจะน่าเกียด ฉันก็ต้องการ

I want your disease
ถึงคุณจะดูอันราย ฉันก็ต้องการ
I want your everything
As long as it’s free
ไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะห้ามได้ ทุกสิ่งที่เป็นคุณฉันต้องการ
I want your love
ฉันต้องการคุณที่รัก
Love-love-love
ที่รัก ที่รัก ที่รัก
I want your love
ให้ฉันได้ไหมความรักจากคุณ

I want your drummer
The touch of your healing
สัมผัสนั้นจากคุณเหมือนยาวิเศษณ์ที่ทำให้ฉันรุ๊สึกดี
I want you leather dirty kiss in the scene
ลีลาการจูบอันเร่าร้อนเหมือนฉากรักในหนังดีๆเรื่องนึง
And I want your love
และก็มีเพียงแค่คุณที่รัก ที่ฉันต้องการ
You know that I want you
คุณรุ๊ดีว่าฉันต้องการคุณ
Love-love-love
ที่รัก ที่รัก ที่รัก
I want your love
ฉันต้องการคุณที่รัก
Love-love-love
ที่รัก ที่รัก ที่รัก
I want your love
ให้ฉันได้ไหมความรักจากคุณ

You know that I want you
คุณรุ๊ไหมว่าฉันรักคุณ
And you know that I need you
และคุณก็รู้ดีว่าพิศวาสในคุณแค่ไหน
I want it bad
Bad and bad
ไม่ว่าโหดร้ายแค่ไหน ฉันก็ต้องการ

I want your loving
ขอเพียงแค่ความรักจากคุณ
And I want your revenge
และฉันยอมได้ทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะทำอะไร
You and me put on a bad romance
ขอเพียงแค่เราต้องตกอยู่ในห้วงแห่งกิเลศตัณหานี้
I want your loving
ขอเพียงแค่ความรักจากคุณ
All your love is revenge
ถึงแม้ทุกอย่างจะเป็นเพียงการแกล้งรักเท่านั้น
You and me put on a bad romance
แต่ฉันก็ขอเพียงแค่ได้ตกอยู่ในห้วงแห่งราคะนี้กับคุณ

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
เพราะว่าจิตใจที่ด้านชา
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
เพราะใจของฉันมันด้านชา
Rah-rah-ah-ah-ah!
Mum-mum-mum-mum-mah!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance
ความโหดร้ายจากคุณที่ฉันต้องการ
Rah-rah-ah-ah-ah!
Mum-mum-mum-mum-mah!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance
ความเย็นชาจกคุณที่ฉันต้องการ
I want your horror
ความโหดร้ายของคุณที่ฉันต้องการ
I want your design
ฉันต้องการให้คุณคอยมาบงการ และออกคำสั่ง
‘Cause you’re a criminal
เพราะคุณก็ไม่ต่างอะไรจาก ผู้ร้ายคนนึง
As long as your mine
ตราบใดที่ฉันยังเป็นของคุณ
I want your love
ฉันต้องการคุณที่รัก
Love-love-love
ความรัก ความรัก ความรัก
I want your love
ให้ฉันได้ไหมความรักจากคุณ

I want your psycho
You’re burning this stick
ความต้องการที่ไม่สิ้นสุด รุ๊ไม๊ว่ามันเหมือนไฟที่กำลังเผาไหม้
Want you in my room
คุณจะไม่ไปไหนใช่ไหม
When your baby is sick
เมื่อคนรักของคุณกำลังไม่สบายจะเป็นจะตายในห้องนี้
I want your love
ฉันต้องการคุณที่รัก
Love-love-love
ที่รัก ที่รัก ที่รัก
I want your love
ฉันต้องการคุณที่รัก
Love-love-love
ความรัก ความรัก ความรัก
I want your love
ให้ฉันได้ไหมความรักจากคุณ

You know that I want you
คุณรุ๊ไหมว่าฉันรักคุณ
And you know that I need you
และคุณก็รู้ดีว่าพิศวาสในคุณแค่ไหน
I want it bad
Bad and bad
ไม่ว่าโหดร้ายแค่ไหน ฉันก็ต้องการ

I want your loving
ขอเพียงแค่ความรักจากคุณ
And I want your revenge
และฉันยอมได้ทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะทำอะไร
You and me put on a bad romance
ขอเพียงแค่เราต้องตกอยู่ในห้วงแห่งกิเลศตัณหานี้
I want your loving
ขอเพียงแค่ความรักจากคุณ
All your love is revenge
ถึงแม้ทุกอย่างจะเป็นเพียงการแกล้งรักเท่านั้น
You and me put on a bad romance
แต่ฉันก็ขอเพียงแค่ได้ตกอยู่ในห้วงแห่งราคะนี้กับคุณ

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
เพราะว่าจิตใจที่ด้านชา
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
เพราะใจของฉันมันด้านชา
Rah-rah-ah-ah-ah!
Mum-mum-mum-mum-mah!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance
ความโหดร้ายจากคุณที่ฉันต้องการ
Rah-rah-ah-ah-ah!
Mum-mum-mum-mum-mah!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance
ความเย็นชาจากคุณที่ฉันต้องการ

Walk-walk fashion baby
Work it
Work the *b crazy > (*bitch = หญิงแรด)
Walk-walk fashion baby
Work it
Work the *b crazy
Walk-walk fashion baby
Work it
Work the *b crazy
Walk-walk fashion baby
Work it
Work the b**** crazy

I want your love
ฉันต้องการเป็นทีรักของคุณนะ
And I want your revenge
และถ้ามันเป็นแค่เพียงการกลั่นแกล้ง ฉันก็ยอม
I want your love
เพราะฉันอยากเป็นที่รัก
I don’t wanna be friends
ไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนของคุณ

Said I want your love
ฉันเคยพูดไว้แล้วว่าฉันต้องการคุณที่รัก
And I want your revenge
และถ้ามันเป็นแค่เพียงการกลั่นแกล้ง ฉันก็ยอม
I want your love
เพราะฉันอยากเป็นที่รัก
I don’t wanna be friends
ไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนของคุณ

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
เพราะว่าจิตใจที่ด้านชา
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
เพราะใจของฉันมันด้านชา

I want your loving
ขอเพียงแค่ความรักจากคุณ
And I want your revenge
และฉันยอมได้ทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะทำอะไร
You and me put on a bad romance
ขอเพียงแค่เราต้องตกอยู่ในห้วงแห่งกิเลศตัณหานี้

I want your loving
ขอเพียงแค่ความรักจากคุณ
All your love is revenge
ถึงแม้ทุกอย่างจะเป็นเพียงการแกล้งรักเท่านั้น
You and me put on a bad romance
แต่ฉันก็ขอเพียงแค่ได้ตกอยู่ในห้วงแห่งราคะนี้กับคุณ

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
เพราะว่าจิตใจที่ด้านชา
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
เพราะใจของฉันมันด้านชา
Rah-rah-ah-ah-ah!
Mum-mum-mum-mum-mah!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance
ความโหดร้ายจากคุณที่ฉันต้องการ