เนื้อเพลง ring ding dong - shinee พร้อมแปล


เนื้อเพลง ring ding dong - shinee พร้อมแปล
Album: 2009, Year of Us. 3rd Mini Album
Release Date: October 14th, 2009
ศิลปิน shinee
เนื้อเพลง ring ding dong พร้อมแปล

종현) 베이베 네게 반해 버린 내게 왜 이래
(จงฮยอน) BABY เน เก บัน เน บอ ริน เน เก เว อี เร
ผมตกหลุมรักคุณที่แล้วที่รัก แล้วทำไมคุณถึงทำกับผมอย่างนี้ล่ะ?

두렵다고 물러서지 말고 그냥 내게 맡겨봐라 어때
ทู รยอบ ดา โก มุล ลอ ซอ จี มัล โก คือ นยัง เน เก มัท กยอ บวา รา ออ เต
อย่ากลัวจนวิ่งหนีผมไป ทำไมคุณไม่ลองเชื่อใจผมดูล่ะ

my lady
my lady
ที่รักของผม

(อนยู) Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

기범)butterfly 너를 만난 첫 순간
(คิบอม) butterfly นอ ลึล มัน นัน ชอซ ซุน กัน
ผีเสื้อแสนสวย ตั้งแต่วินาทีที่ผมได้พบคุณ

눈이 번쩍 머리 싹 벨이 딩동 울렸어
นู นี บอน จอก มอ รี ซัก เบ ลี ดิง ดง อุล ลยอซ ซอ
ไฟในตาของผมก็ลุกวูบขึ้นมาและระฆังในหัวของผมก็สั่น

온유)난 말야 멋진놈 착한놈 그런 놈은 아니지만
(อนยู) นัน มา ลยา มอซ จิน นม ชัก คัน นม คือ รอน โน มึน อา นี จี มัน
อาจจะดูว่าผมเป็นคนไม่เท่ ไม่ดี หรืออะไรทำนองนั้น

나름대로 괜찮은 Bad boy
นา รึม เด โล คแวน ชัน นึน Bad boy
แต่ผมก็เป็นผู้ชายที่นิสัยไม่ดีแต่สุภาพนะ

태민)너도 마치 butterfly 너무 약해 빠졌어
(แทมิน) นอ โด มา ชี butterfly นอ มู ยัก เค ปา จยอซ ซอ
คุณเป็นเหมือนผีเสื้อ อ่อนแอมากๆ ผมตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้ว

너무 순해 빠졌어 널 곁에 둬야겠어
นอ มู ซุน เน ปา จยอซ ซอ นอล คยอ เท ดวอ นา เกซ ซอ
อ่อนโยนมากๆ ผมผมตกหลุมรักคุณ ผมอยากจะไปอยู่ข้างๆคุณ

종현)더는 걱정마 걱정마 나만 믿어보면 되잖아
(จงฮยอน) ทอ นึน คอก จอง มา คอก จอง มา นา มัน มี ดอ โบ มยอน ดวี จัน นา
ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้ว ไม่ต้องห่วงเลย

니가 너무 맘에 들어 놓칠 수 없는 걸
นี กา นอ มู มา เม ดือ ลอ นด ชิล ซู ออบ นึน กอล
คุณแค่เชื่อผมก็พอ

* (all) baby 내가 숨을 멈출 수 oh carzy
(all) baby เน กา ซู มึล มอม ชุล ซู oh carzy
ที่รัก คุณหยุดลมหายใจของผม

너무 예뻐 견딜 수 oh carzy
นอ มู เย ปอ คยอน ดิล ซู oh carzy
คุณน่ารักจนผมแทบจะทนไม่ไหว

너 아니면 필요없다 carzy
นอ อา นี มยอน พี ลโย ออบ ดา carzy
ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

나 왜 이래
นา เว อี เร
ทำไมผมถึงเป็นขนาดนี้นะ ?

so fantastic
so elastic

fantastic fantastic fantastic fantastic
elastic elastic elastic elastic

อนยู) Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

태민) 오직 너만 들린다
(แทมิน) โอ จิก นอ มัน ดึล ริน ดา
ผมได้ยิน

(อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

온유)머리속에 울린다
(อนยู) มอ รี โซ เก อุล ริน ดา
มันดังก้องอยู่ในหัว

(อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

기범)내 가슴에 울린다
(คิมบอม) เน กา ซือ เม อุล ลิน ดา
หัวใจผมกำลังร่ำร้อง

(อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

종현)I call your butterfly 날이 가면 갈수록
(จงฮยอน) I call your butterfly นา ลี คา มยอน คัล ซู รก
ผมเรียกคุณว่าผีเสื้อ ในแต่ละวันที่ผ่านไป

못이 박혀 너란 걸 헤어날 수 없다는 걸
โม ชี บัน คยอ นอ รัน กอล เฮ ออ นัล ซู ออบ ดา นึน กอล
ผมคิดอยู่เสมอว่าผมนั้นไม่สามารถหนีคุณไปได้ ผมยิ่งจมดิ่งลงไปกับมันมากขึ้นเรื่อยๆ

기범)나를 선택해 (돌이키지 말고) 선택해 (도망가지 말고)
(คิบอม) นา ลึล ซอน แทก เค (โท ลี คี จี มัล โก) ซอน แทก เค (โท มัง กา จี มัล โก)
เลือกผมเถอะ (อย่าหนีผมไป) เลือกผมเถอะ (อย่าหนีผมไป)

태민)네게 빠진 바보인 나
(แทมืน) เน เก ปา จิน พา โบ อิน นา
종현)날 책임져야 돼

(จงฮยอน) นัล แช กิม จยอ นา ดเว
คุณต้องรับผิดชอบคนโ ง่อย่างผมที่ไปหลงรักคุณ

* (all) baby 내가 숨을 멈출 수 oh carzy
(all) baby เน กา ซู มึล มอม ชุล ซู oh carzy
ที่รัก คุณหยุดลมหายใจของผม

너무 예뻐 견딜 수 oh carzy
นอ มู เย ปอ คยอน ดิล ซู oh carzy
ที่รัก คุณหยุดลมหายใจของผม

너 아니면 필요없다 carzy
นอ อา นี มยอน พี ลโย ออบ ดา carzy
ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

나 왜 이래
นา เว อี เร
ทำไมผมถึงเป็นขนาดนี้นะ ?

RAP :
민호)난 착하디 착한증후군이 걸린 너를 이해 못 하겠다
(มินโฮ) นัน ชัก คัน ดี ชัก คัน จึง ฮู กู นี กอล ริน นอ ลึล อี เฮ มซ ทา เกซ ดา
ผมไม่เข้าใจว่าคุณรักษาภาพที่แสนดีนั้นไว้ได้ยังไง

기범)넌 가끔씩 그런 고정이미지를 탈피 이탈해봐 괜찮다
(คิบอม) นอน คา กึม ชิก คือ รอน โค จอง อี มี จี ลึล ทัล พี อี ทัล เล บวา คแวน ชาน ดา
แต่มันจะดีมากถ้าคุณหลุดจากภาพที่ตายตัวของคุณนั้นออกมาซะบ้าง

break out(hey) break out(hey) break out(hey) break out (hey)

Ding Ding Ding Ding
Dong Dong Dong Dong

종현)사실 난 불안해 어떻게 날 보는지
(จงฮยอน) ซาิ ชิล นัน บู ลัน เน ออ ตอค เค นัล โบ นึน จี
จริงๆแล้วผมออกจะประหม่าตอนที่คุณมองมาที่ผม

태민)어쩌면 어쩌면 내게 호감을 갖고 있는지 몰라
(แทมิน) ออ จอ มยอน ออ จอ มยอน เน เก โฮ กา มึล กัจ โก อิซ นึน จี มล ลา
คุณสร้างความประทับใจดีๆให้กับผม

온유)이토록 안절부절 할 수밖에 없어
(อนยู) อี โท รก อัน จอล บู จอล ฮัล ซู บัก เก ออบ ซอ
ผมทำอะไรไม่ได้ มันฝังลงไปในใจผม

종현)돌이킬 수 없는 걸
(จงฮยอน) โท ลี คิล ซู ออบ นึน กอล
ผมหนีไปไหนไม่ได้แล้ว

온유)complicated girl
(อนยู) complicated girl

태민)절대 NO란 대답하지 마
(แทมิน) ชอล เก โน รัน เด ดับ พา จี มา
ได้โปรดอย่าปฏิเสธผมเลย

종현)나 괜찮은 남자란 걸
(จงฮยอน) นา คแวน ชัน นึน นัม จา รัน กอล
ผมเป็นผู้ชายที่สุภาพนะ

태민)내가 미쳐버릴지 몰라
(แทมิน) เน กา มี ชยอ บอ ริล จี มล ลา
แต่ตอนนี้ผมท่าทางกำลังจะบ้า

기범)silly Girl (silly girl)
(คิบอม) silly Girl (silly girl)

온유)you're my miracle (my miracle)
(อนยู)you're my miracle (my miracle)

종현)너만 가질 수 있다면 내겐 다 필요없는 걸
(จงฮยอน) นอ มัน คา จิล ซู อิซ ดา มยอน เน เกน ทา พี ลโย ออบ นึน กอล
ถ้าผมสามารถมีคุณได้ ผมก็ไม่ต้องการอะไรแล้วแหละ

*(all) baby 내가 숨을 멈출 수 oh carzy
(all) baby เน กา ซู มึล มอม ชุล ซู oh carzy
ที่รัก คุณหยุดลมหายใจของผม

너무 예뻐 견딜 수 oh carzy
นอ มู เย ปอ คยอน ดิล ซู oh carzy
คุณน่ารักจนผมแทบจะทนไม่ไหว

너 아니면 필요없다 carzy
นอ อา นี มยอน พี ลโย ออบ ดา carzy
ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

나 왜 이래
นา เว อี เร
ทำไมผมถึงเป็นขนาดนี้นะ ?

so fantastic
so elastic

fantastic fantastic fantastic fantastic
elastic elastic elastic elastic

(อนยู) Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

태민) 오직 너만 들린다
(แทมิน) โอ จิก นอ มัน ดึล ริน ดา
ผมได้ยินมัน

(อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

온유)머리속에 울린다
(อนยู) มอ รี โซ เก อุล ริน ดา
มันกำลังดังในหัวของผม

อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

기범)내 가슴에 울린다
(คิมบอม) เน กา ซือ เม อุล ลิน ดา
หัวใจของผมกำลังเรียกร้อง

อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

CREDIT : By deNainXdeNainBaby@youtube & tonton
THAI trans : MICKEYMOUSE

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น