เนื้อเพลง i'm yours - Jason Mraz

ชอบเพลงนี้มากๆ เพราะมากๆ ฟังทุกวันเลย ไม่เบื่อฟังแล้วสบายใจดีสำหรับ เพลง i'm yours ของ Jason Mraz ครับนี่คือเนื้อเพลง i'm yours
เนื้อเพลง i'm yours - Jason Mraz
Well, you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but your so hot that I melted
I fell right through the cracks, now I'm tryin to get back
before the cool done run out I'll be givin it my best test
and nothin's gonna stop me but divine intervention
I reckon it's again my turn to win some or learn some

But I won't hesitate no more,
no more, it cannot wait
I'm yours

Well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you're free
look into your heart and you'll find love love love love
listen to the music of the moment people dance and sing
We're just one big family
And it's our godforsaken right to be loved loved loved loved loved

So, i won't hesitate no more,
no more, it cannot wait i'm sure
there's no need to complicate our time is short
this is our fate
I'm yours

*scat*

I've been spendin' way too long checkin' my tongue in the mirror
and bendin' over backwards just to try to see it clearer
But my breath fogged up the glass
and so I drew a new face and I laughed
I guess what I'd be sayin' is there ain't no better reason
to rid yourself of vanities and just go with the seasons
it's what we aim to do
our name is our virtue

But I won't hesitate no more,
no more it cannot wait
I'm yours

Well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you're free
look into your heart and you will find that the sky is yours

so please don't, please don't, please don't,
there's no need to complicate,
Cause our time is short
This, this, this is our fate,
I'm yours

1 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม, 2552 18:08

  ชอบมากๆ
  ฟังทุกวันเลย

  ชอบมากๆเลย ชอบที่สุดในโลก
  จริงๆนะ

  ไปและ บาย

  ตอบลบ