เนื้อเพลงค่าน้ำนม

แม่หลานกับภาระที่วางไม่ได้
ใกล้ถึงวันแม่แล้วนะครับ 12 สิงหาคม คิดถึงแม่จัง..
ขอร้องเพลงนี้หน่อยคิดถึงแม่คิดถึงค่าน้ำนม
แม่ก็อยู่ไกล๊ไกลร้องเพลงนี้ไม่จบสักที..
กลัวลืมเนื้อขอโน๊ตไว้ก่อน

เนื้อเพลงค่าน้ำนม

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล

แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม

* ควร คิดพินิจให้ดี
ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

** ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

(*,**)

เนื้อเพลงอิ่มอุ่น