เนื้อเพลง ring ding dong - shinee พร้อมแปล


เนื้อเพลง ring ding dong - shinee พร้อมแปล
Album: 2009, Year of Us. 3rd Mini Album
Release Date: October 14th, 2009
ศิลปิน shinee
เนื้อเพลง ring ding dong พร้อมแปล

종현) 베이베 네게 반해 버린 내게 왜 이래
(จงฮยอน) BABY เน เก บัน เน บอ ริน เน เก เว อี เร
ผมตกหลุมรักคุณที่แล้วที่รัก แล้วทำไมคุณถึงทำกับผมอย่างนี้ล่ะ?

두렵다고 물러서지 말고 그냥 내게 맡겨봐라 어때
ทู รยอบ ดา โก มุล ลอ ซอ จี มัล โก คือ นยัง เน เก มัท กยอ บวา รา ออ เต
อย่ากลัวจนวิ่งหนีผมไป ทำไมคุณไม่ลองเชื่อใจผมดูล่ะ

my lady
my lady
ที่รักของผม

(อนยู) Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

기범)butterfly 너를 만난 첫 순간
(คิบอม) butterfly นอ ลึล มัน นัน ชอซ ซุน กัน
ผีเสื้อแสนสวย ตั้งแต่วินาทีที่ผมได้พบคุณ

눈이 번쩍 머리 싹 벨이 딩동 울렸어
นู นี บอน จอก มอ รี ซัก เบ ลี ดิง ดง อุล ลยอซ ซอ
ไฟในตาของผมก็ลุกวูบขึ้นมาและระฆังในหัวของผมก็สั่น

온유)난 말야 멋진놈 착한놈 그런 놈은 아니지만
(อนยู) นัน มา ลยา มอซ จิน นม ชัก คัน นม คือ รอน โน มึน อา นี จี มัน
อาจจะดูว่าผมเป็นคนไม่เท่ ไม่ดี หรืออะไรทำนองนั้น

나름대로 괜찮은 Bad boy
นา รึม เด โล คแวน ชัน นึน Bad boy
แต่ผมก็เป็นผู้ชายที่นิสัยไม่ดีแต่สุภาพนะ

태민)너도 마치 butterfly 너무 약해 빠졌어
(แทมิน) นอ โด มา ชี butterfly นอ มู ยัก เค ปา จยอซ ซอ
คุณเป็นเหมือนผีเสื้อ อ่อนแอมากๆ ผมตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้ว

너무 순해 빠졌어 널 곁에 둬야겠어
นอ มู ซุน เน ปา จยอซ ซอ นอล คยอ เท ดวอ นา เกซ ซอ
อ่อนโยนมากๆ ผมผมตกหลุมรักคุณ ผมอยากจะไปอยู่ข้างๆคุณ

종현)더는 걱정마 걱정마 나만 믿어보면 되잖아
(จงฮยอน) ทอ นึน คอก จอง มา คอก จอง มา นา มัน มี ดอ โบ มยอน ดวี จัน นา
ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้ว ไม่ต้องห่วงเลย

니가 너무 맘에 들어 놓칠 수 없는 걸
นี กา นอ มู มา เม ดือ ลอ นด ชิล ซู ออบ นึน กอล
คุณแค่เชื่อผมก็พอ

* (all) baby 내가 숨을 멈출 수 oh carzy
(all) baby เน กา ซู มึล มอม ชุล ซู oh carzy
ที่รัก คุณหยุดลมหายใจของผม

너무 예뻐 견딜 수 oh carzy
นอ มู เย ปอ คยอน ดิล ซู oh carzy
คุณน่ารักจนผมแทบจะทนไม่ไหว

너 아니면 필요없다 carzy
นอ อา นี มยอน พี ลโย ออบ ดา carzy
ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

나 왜 이래
นา เว อี เร
ทำไมผมถึงเป็นขนาดนี้นะ ?

so fantastic
so elastic

fantastic fantastic fantastic fantastic
elastic elastic elastic elastic

อนยู) Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

태민) 오직 너만 들린다
(แทมิน) โอ จิก นอ มัน ดึล ริน ดา
ผมได้ยิน

(อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

온유)머리속에 울린다
(อนยู) มอ รี โซ เก อุล ริน ดา
มันดังก้องอยู่ในหัว

(อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

기범)내 가슴에 울린다
(คิมบอม) เน กา ซือ เม อุล ลิน ดา
หัวใจผมกำลังร่ำร้อง

(อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

종현)I call your butterfly 날이 가면 갈수록
(จงฮยอน) I call your butterfly นา ลี คา มยอน คัล ซู รก
ผมเรียกคุณว่าผีเสื้อ ในแต่ละวันที่ผ่านไป

못이 박혀 너란 걸 헤어날 수 없다는 걸
โม ชี บัน คยอ นอ รัน กอล เฮ ออ นัล ซู ออบ ดา นึน กอล
ผมคิดอยู่เสมอว่าผมนั้นไม่สามารถหนีคุณไปได้ ผมยิ่งจมดิ่งลงไปกับมันมากขึ้นเรื่อยๆ

기범)나를 선택해 (돌이키지 말고) 선택해 (도망가지 말고)
(คิบอม) นา ลึล ซอน แทก เค (โท ลี คี จี มัล โก) ซอน แทก เค (โท มัง กา จี มัล โก)
เลือกผมเถอะ (อย่าหนีผมไป) เลือกผมเถอะ (อย่าหนีผมไป)

태민)네게 빠진 바보인 나
(แทมืน) เน เก ปา จิน พา โบ อิน นา
종현)날 책임져야 돼

(จงฮยอน) นัล แช กิม จยอ นา ดเว
คุณต้องรับผิดชอบคนโ ง่อย่างผมที่ไปหลงรักคุณ

* (all) baby 내가 숨을 멈출 수 oh carzy
(all) baby เน กา ซู มึล มอม ชุล ซู oh carzy
ที่รัก คุณหยุดลมหายใจของผม

너무 예뻐 견딜 수 oh carzy
นอ มู เย ปอ คยอน ดิล ซู oh carzy
ที่รัก คุณหยุดลมหายใจของผม

너 아니면 필요없다 carzy
นอ อา นี มยอน พี ลโย ออบ ดา carzy
ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

나 왜 이래
นา เว อี เร
ทำไมผมถึงเป็นขนาดนี้นะ ?

RAP :
민호)난 착하디 착한증후군이 걸린 너를 이해 못 하겠다
(มินโฮ) นัน ชัก คัน ดี ชัก คัน จึง ฮู กู นี กอล ริน นอ ลึล อี เฮ มซ ทา เกซ ดา
ผมไม่เข้าใจว่าคุณรักษาภาพที่แสนดีนั้นไว้ได้ยังไง

기범)넌 가끔씩 그런 고정이미지를 탈피 이탈해봐 괜찮다
(คิบอม) นอน คา กึม ชิก คือ รอน โค จอง อี มี จี ลึล ทัล พี อี ทัล เล บวา คแวน ชาน ดา
แต่มันจะดีมากถ้าคุณหลุดจากภาพที่ตายตัวของคุณนั้นออกมาซะบ้าง

break out(hey) break out(hey) break out(hey) break out (hey)

Ding Ding Ding Ding
Dong Dong Dong Dong

종현)사실 난 불안해 어떻게 날 보는지
(จงฮยอน) ซาิ ชิล นัน บู ลัน เน ออ ตอค เค นัล โบ นึน จี
จริงๆแล้วผมออกจะประหม่าตอนที่คุณมองมาที่ผม

태민)어쩌면 어쩌면 내게 호감을 갖고 있는지 몰라
(แทมิน) ออ จอ มยอน ออ จอ มยอน เน เก โฮ กา มึล กัจ โก อิซ นึน จี มล ลา
คุณสร้างความประทับใจดีๆให้กับผม

온유)이토록 안절부절 할 수밖에 없어
(อนยู) อี โท รก อัน จอล บู จอล ฮัล ซู บัก เก ออบ ซอ
ผมทำอะไรไม่ได้ มันฝังลงไปในใจผม

종현)돌이킬 수 없는 걸
(จงฮยอน) โท ลี คิล ซู ออบ นึน กอล
ผมหนีไปไหนไม่ได้แล้ว

온유)complicated girl
(อนยู) complicated girl

태민)절대 NO란 대답하지 마
(แทมิน) ชอล เก โน รัน เด ดับ พา จี มา
ได้โปรดอย่าปฏิเสธผมเลย

종현)나 괜찮은 남자란 걸
(จงฮยอน) นา คแวน ชัน นึน นัม จา รัน กอล
ผมเป็นผู้ชายที่สุภาพนะ

태민)내가 미쳐버릴지 몰라
(แทมิน) เน กา มี ชยอ บอ ริล จี มล ลา
แต่ตอนนี้ผมท่าทางกำลังจะบ้า

기범)silly Girl (silly girl)
(คิบอม) silly Girl (silly girl)

온유)you're my miracle (my miracle)
(อนยู)you're my miracle (my miracle)

종현)너만 가질 수 있다면 내겐 다 필요없는 걸
(จงฮยอน) นอ มัน คา จิล ซู อิซ ดา มยอน เน เกน ทา พี ลโย ออบ นึน กอล
ถ้าผมสามารถมีคุณได้ ผมก็ไม่ต้องการอะไรแล้วแหละ

*(all) baby 내가 숨을 멈출 수 oh carzy
(all) baby เน กา ซู มึล มอม ชุล ซู oh carzy
ที่รัก คุณหยุดลมหายใจของผม

너무 예뻐 견딜 수 oh carzy
นอ มู เย ปอ คยอน ดิล ซู oh carzy
คุณน่ารักจนผมแทบจะทนไม่ไหว

너 아니면 필요없다 carzy
นอ อา นี มยอน พี ลโย ออบ ดา carzy
ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

나 왜 이래
นา เว อี เร
ทำไมผมถึงเป็นขนาดนี้นะ ?

so fantastic
so elastic

fantastic fantastic fantastic fantastic
elastic elastic elastic elastic

(อนยู) Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

태민) 오직 너만 들린다
(แทมิน) โอ จิก นอ มัน ดึล ริน ดา
ผมได้ยินมัน

(อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

온유)머리속에 울린다
(อนยู) มอ รี โซ เก อุล ริน ดา
มันกำลังดังในหัวของผม

อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

기범)내 가슴에 울린다
(คิมบอม) เน กา ซือ เม อุล ลิน ดา
หัวใจของผมกำลังเรียกร้อง

อนยู)Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

CREDIT : By deNainXdeNainBaby@youtube & tonton
THAI trans : MICKEYMOUSE

เนื้อเพลง Trouble Is A Friend - Lenka
เนื้อเพลง Trouble Is A Friend - lenka-kripac

Trouble he will find you, no matter where you go, oh oh
No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh
The eye of the storm or the cry in the morn, oh oh
You're fine for a while but you start to lose control...
He's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
He's gotta play a part
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
Ah ooh...
Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh
And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
So don't forget as you ease on down the road...
He's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
He's gotta play a part
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
oh oh
So don't be alarmed if he takes you by the arm
I won't let him win but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
ah ooh
How I hate the way he makes me feel
And how I try to make him leave,
I try, oh oh I try

เนื้อเพลงเธอเป็นแฟนฉันนะ - แกรนด์ THE STAR 5

เนื้อเพลง-เธอเป็นแฟนฉันนะ/แกรนด์ the star

เนื้อเพลง เธอเป็นแฟนฉันนะ
แกรนด์ THE STAR 5 - เธอเป็นแฟนฉันนะ
คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล
ทำนอง กสิ นิพัฒน์ศิริผล
เรียบเรียง พิเนตร ดุลยนัย


เดินจับมือต่อหน้าใคร กางร่มให้ตอนฝนพรำ
คอยโทรถามว่าอยู่ไหน รู้สึกคิดถึง
วันอะไรที่สำคัญ ให้ของขวัญสักนิดหนึ่ง
ไปดูหนังรักซึ้งๆ สองต่อสองบ้าง

พูดว่าห่วงใยและแคร์ เอื้อมมาแตะที่หน้าผาก
ถามสักนิดว่าตอนนี้.. รู้สึกแบบไหน
เอารูปขึ้นบนหน้าจอ message บอก รักเท่าไหร่
หรืออย่างน้อย โทร good night ให้ชื่นใจบ้าง

อะไรที่คนที่รักเค้าทำกัน
เธอไม่เคยทำให้ฉัน ซักนิดเลย
เป็นคนที่คุ้น แต่กลับไม่เคย..
จะได้ความสนใจ เธอปล่อยให้เหงา..

เธอเป็นแฟนฉันนะ ทำไมเธอทำเหมือนคบไปวันๆ
ไม่ห่วงใยไม่ค่อยมองกัน ไม่ให้น้อยใจได้ยังไง
มีจิตใจอยู่นะ ไม่ดูแลอย่างนี้.. ใครกันจะทนไหว
นี่เธอยังอยากเป็นแฟนฉันไหม ช่วยตอบมาซักคำ

ทีกับใครเธอแสนดี ทีกับฉันไม่เห็นใจ
โทรไปหาใครต่อใคร เว้นกดเบอร์ฉัน
ถ้ายังไม่สบสายตา เธอก็อย่ามาว่ากัน
ถ้าหากฉันนั้นจะทำ.. เหมือนเธอทำบ้าง

อะไรที่คนที่รักเค้าทำกัน
เธอไม่เคยทำให้ฉัน ซักนิดเลย
เป็นคนที่คุ้น แต่กลับไม่เคย..
จะได้ความสนใจ เธอปล่อยให้เหงา..

เธอเป็นแฟนฉันนะ ทำไมเธอทำเหมือนคบไปวันๆ
ไม่ห่วงใยไม่ค่อยมองกัน ไม่ให้น้อยใจได้ยังไง
มีจิตใจอยู่นะ ไม่ดูแลอย่างนี้.. ใครกันจะทนไหว
นี่เธอยังอยากเป็นแฟนฉันไหม ช่วยตอบมาซักคำ

เธอเป็นแฟนฉันนะ ทำไมเธอทำเหมือนคบไปวันๆ
ไม่ห่วงใยไม่ค่อยมองกัน ไม่ให้น้อยใจได้ยังไง
มีจิตใจอยู่นะ ไม่ดูแลอย่างนี้.. ใครกันจะทนไหว
นี่เธอยังอยากเป็นแฟนฉันไหม ช่วยตอบมาซักคำ...

เนื้อเพลง whatever will be will be

เนื้อเพลง whatever will be will be


When I was just a little girl
I asked my mother what will I be
Will I be pretty
Will I be rich
Here's what she said to me

Que sera sera
Whatever will be will be
The future's not ours to see
Que sera sera

When I was just a child in school
I asked my teacher what should I try
Should I paint pictures
Should I sing songs
This was her wise reply

Que sera sera
Whatever will be will be
The future's not ours to see
Que sera sera

When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will there be rainbows day after day
Here's what my sweetheart said

Que sera sera
Whatever will be will be
The future's not ours to see
Que sera sera

What will be, will be
Que sera sera...

เนื้อเพลง คนไม่มีเวลา - ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์


เนื้อเพลง คนไม่มีเวลา - ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ อัลบั้ม Soloist Plan B

มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล กับ ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ สองคนนี้เค้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลา
จะพูดอะไรเอ๋ อะ ไม่พูดดีกว่า

เนื้อเพลง คนไม่มีเวลา
ฉากเก่าๆ ยังจำไว้ในใจ
เคยรักเธอยังไง รักเธอดังเดิม
ภาพทุกภาพยังตามติดอยู่ไม่หายไป
เสียงหัวเราะบนความอ่อนไหว

เจ็บปวดรู้ไหม ไม่อยากเคลื่อนไหว
ไม่อยากทำร้ายใคร
มันยังไม่พร้อมมีใครใช่ไหม
จะขอรอเธออย่างเดิม

เธออยากกลับมาไหม
อยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือใคร
เหงาเกินไปบ้างไหมเธอ
รออยู่ไม่ไปไหน ปล่อยให้เวลาผ่านฉันไป
เพราะลืมเธอไม่ไหวไม่ได้อยู่ดี

สิ่งใหม่ๆ ไม่เคยให้เข้ามา
คนไม่มีเวลา แม้นานยังไง
แค่พรุ่งนี้วันเดียวที่ตื่นมาหายใจ
และเพื่อพร้อมรอเธอต่อไป

เหน็ดเหนื่อยรู้ไหม ไม่อยากเคลื่อนไหว
ไม่อยากจะรักใคร
มันยังไม่พร้อมมีใครใช่ไหม
จะขอรักเธออย่างเดิม

เธออยากกลับมาไหม
อยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือใคร
เหงาเกินไปบ้างไหมเธอ
รออยู่ไม่ไปไหน ปล่อยให้เวลาผ่านฉันไป
เพราะลืมเธอไม่ไหวไม่ได้อยู่ดี

ความทรงจำที่ดีฉันขอให้มันไม่หายไป
แต่เธอคงจะลืมเมื่อเธอมีใคร
กาลเวลาอาจมีเงื่อนไข
แต่แตกต่างจากใจของฉัน
ที่จะรอเพียงเธอเหมือนเดิม

ยังรออยู่ไม่ไปไหน
ปล่อยให้เวลาผ่านฉันไป
ฉันลืมเธอไม่ไหวไม่ได้อยู่ดี

เนื้อเพลงหาไม่เจอหรือเธอไม่มี - AM FINE

เนื้อเพลงหาไม่เจอหรือเธอไม่มี - AM FINE
วันนี้ทำตังหล่น เป็นเหรียญ 10 บาทอย่างใหม่เลยเสียดายมากหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีไม่รู้มันกลิ้งไปอยู่ซอกไหน
ว่าจะเอาไปยอดน้ำซะหน่อย ไปขอแฟนเธอก็บอกเธอไม่มี วันนี้ก็เลยอดกินน้ำ เกี่ยวไรกับเนื้อเพลงเนี๊ยย

เนื้อเพลงหาไม่เจอหรือเธอไม่มี
ลืมตาขึ้นมาพร้อมคำว่าเหงา
กี่คราวที่ใจต้องทนอ่อนไหว
มีหนึ่งหัวใจไม่เคยได้ใช้
ได้เเต่รอเเค่ใครบางคน
เเค่อยากเจอรักสักครั้ง

หลับตาล้มลงกับความเจ็บช้ำ
กี่คนเข้ามาแล้วเดินจากไป
อีกเพียงครั้งเดียวฉันคงขาดใจ
ถ้าต้องนับเริ่มใหม่กับใคร
แค่อยากเจอรักสุดท้าย

ปฏิทินที่นับพ้นข้ามปี เเต่ละเข็มนาทีที่เลยผ่าน
ต้องกอดกับความเดียวดายอีกนานเท่าไหร่
เเต่ละเช้าที่ยังเฝ้ารอ แต่ละคืนยังท้อในใจ
ก็ใครคนนั้น ก็ใครคนนั้น เขาอยู่ที่ไหน

ที่ใจยังหาไม่เจอ หรือว่าเธอคนนั้นไม่มี
สบตาฉันที จำได้ไหมที่ใครหันมา
พอแล้วน้ำตา หรือฟ้าตั้งใจแกล้งกันให้เหงา
ให้เจอแต่ความปวดร้าว
หรือว่าเธอคนนั้นไม่มีอยู่จริง

ท่ามกลางผู้คนนับพันหมื่นล้าน
ต้องการเเค่เพียงคนเดียวเท่านั้น
สักคนแค่ใครที่ใจตรงกัน
มันจะมีสักวันใช่ไหมที่จะได้เจอเธอ

ปฏิทินที่นับพ้นข้ามปี เเต่ละเข็มนาทีที่เลยผ่าน
ต้องกอดกับความเดียวดายอีกนานเท่าไหร่
เเต่ละเช้าที่ยังเฝ้ารอ แต่ละคืนยังท้อในใจ
ก็ใครคนนั้น ก็ใครคนนั้นเขาอยู่ที่ไหน

ที่ใจยังหาไม่เจอ หรือว่าเธอคนนั้นไม่มี
สบตาฉันที จำได้ไหมที่ใครหันมา
พอแล้วน้ำตา หรือฟ้าตั้งใจแกล้งกันให้เหงา
ให้เจอแต่ความปวดร้าว
หรือว่าเธอคนนั้นไม่มีอยู่จริง

เนื้อเพลงที่ฉันเคยยืน


เนื้อเพลงที่ฉันเคยยืน - น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์
อัลบัม รักแท้ ยังไง

เนื้อเพลงที่ฉันเคยยืน
มองดูน้ำที่ไหลไป มันไหลไปไม่มีวันย้อนคืน
จากตรงนี้ที่ฉันยืน มองเห็นเธอไม่มีวันย้อนมา

จะบอกกับเธอว่าเสียใจ
ขอแก้ไขที่ทำแต่ปัญหา
แต่ว่ามันก็ช้า รักคงไหลเลยไปไกลได้แค่ฝัน

อยากยืนตรงนั้นที่ฉันเคยยืน
ที่มีคนอื่นอยู่เคียงเธอข้างกาย
อยากเป็นคนนั้น ครึ่งวันก็ดีใจ
ได้เอาใจใส่ ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่าน
ได้บอกว่าฉันรักเธอ

จากตรงนี้ยังพบเจอ
ยังเห็นเธอ ยังคงได้ทักทาย
แต่วันนี้ มันเหมือนไกล
มันแสนไกล และมองได้แค่ตา

จะบอกกับเธอว่าเสียใจ
ขอแก้ไขที่ทำแต่ปัญหา
แต่ว่ามันก็ช้า รักคงไหลเลยไปไกลได้แค่ฝัน

อยากยืนตรงนั้นที่ฉันเคยยืน
ที่มีคนอื่นอยู่เคียงเธอข้างกาย
อยากเป็นคนนั้น ครึ่งวันก็ดีใจ
ได้เอาใจใส่ ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่าน
ได้บอกว่าฉันรักเธอ

อยากยืนตรงนั้นที่ฉันเคยยืน
ที่มีคนอื่นอยู่เคียงเธอข้างกาย
อยากเป็นคนนั้น ครึ่งวันก็ดีใจ
ได้เอาใจใส่ ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่าน
ได้บอกว่าฉันรักเธอ
ขอบคุณเนื้อเพลงจาก...

เนื้อเพลง i don't care


เพลง I Don't Care เป็นเพลงป็อปแนว R&B ผสมกับเมโลดี้เร็กเก้ เป็นผลงานการร่วมมือระหว่าง Kush และ Teddy จาก YG เพลงนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเลิกกันของหญิงสาวกับแฟนหนุ่มที่น่าเบื่อ

เนื้อเพลง i don't care 2NE1 - I don't care

(มินจิ)
นา อด กิด เอ มุด อึน ริบ สิอ ติก อึน นา นึน ชอล แด โร ยง ซอ มด เท
เม อิล ฮา รู เอ ซู ชิบ บอน คอ ชยอ อิด นึน แฮน ดือ โฟน
บยอน ฮา จี อัน อึล กอด มัน คัท ทา oh oh

(ซันดารา)
คือ ชอ ชิน กุ รา นึน ซู มัน นึน ยอ จา ชิน กุ
นัล ตก คัท ที เซง กัก ฮา จี มา I want let it bye
อี เจ นี มัม โร เฮ นัน มี รยอน อึล พอ ริล เร
ฮัน เด ชอง มัล ซา ราง แฮด นึน เด oh

(ซีแอล)
คา คึม ชิก ซุล เล ชวี เฮ ชอน ฮวาล กัล ลอ ชี กึม มึล เซ บยอก ทา ซอส ชี บัน
นอน โต ทา รึน ยอ จา อี มี รึม อึล บุล รอ no

(บม)
I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน
อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร
อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e Boy

(มินจิ)
ทา รึน ยอ จา ดึล รี ทา รี รึล ฮุม ชยอ โบ นึน นี กา นอ มู นอ มู ฮัน ชิม เฮ
เม อิล แฟ นด นึน คอ พึล ริง นา มล เร ฮัน โซ เก ติง
ทอ อี ซัง มด ชัม อึล กิด กัท ทา oh oh oh

(ดราคา)
นอน ชอล เด อา นี รา นึน ซู มัน อึล นา อี ชิน กุ
นอน นึก เด รา นึน ชิน กุ ดึล คา จี ทา อิล รยอด จี มัน
ชา รา รี ฮล กา บุน เฮ นอ เอ เก นัน กวา บุน เฮ
เน ซา ราง อี รา มิด ออด นึน เด oh oh

(ซีแอล)
โอ นึล โด พา ปือ ดา โก มัล ฮา นึน นอ ฮก ชี นา ชอน ฮวา ชอน ฮวา เฮ บวาด จี มัน
ยอก ชี ดวี เอ ซอน ยอ จา อุด อึม โซ รี กา ดึล รยอ oh no

(บม)
I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน
อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร
อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e Boy

(มินจิ)
นัน นอ แตม เม อุล มยอ จี เซ ดอน พับ อึล คี ออก เฮ boy
ดอ ฮู ฮเว ฮัล เซง กัก ฮา นี มัม มี ชวี วัด เน boy
นัล นด ชี กิน อา คับ โก คัด กี เอน ชี ชี ฮา จัน นี
อิด อึล เต ชัล ฮา จี นอ เว อี เจ วา เม ดัล รี นี

(ซีแอล)
ซก อา จุน กา จิซ มัล มัน แฮ โด ซู แบค บอม
โอ นือ รี ฮู โร นอน นัม จา อุล รี นึน bad girl
อิ เจน นุน มุล ฮัน บัง อุล ออบ ซี นอบ บี อิ ซอ
ซา รัง อี รัน เก อิม ซก loser
มู ริพ กุล โก จา บิล ซู อิซ นี
อา ริม นุน อา เพ ซอ ดัง ซัง คอ ชยา

(บม)
I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน
อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร
อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e
cause don't care e e e e e e Boy


 • แปลเนื้อเพลง i don't care พร้อมคำแปล credit 봄여신
  translated by 2ne1pop


 • Hey playboy it's about time
  เฮ้ + เพลบอย มันเป็นเรื่องของเวลา
  and your time is up
  และเวลาของคุณหมดแล้ว
  I had to do this one for my girls you know?
  ฉันจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อผู้หญิงของฉัน คุณรู้มั้ย?
  sometimes you gotta act like you don't care
  บางครั้งคุณก็แสดงเหมือนว่าคุณไม่สนใจ
  that's the only way you boys learn
  นั่นคือทางเดียวที่ผู้ชายอย่างคุณจะเรียนรู้

  [MinJi]
  니 옷깃에 묻은 립스틱은 나는 절대로 용서못해
  รอยลิปสติกบนปกเสื้อของคุณ , ฉันจะไม่ให้อภัย
  매일 하루에 수십번 꺼져있는 핸드폰
  ทุกๆวัน , มีการโทรออกหลายครั้ง
  변하지 않을것만 같아 oh oh
  ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เปลี่ยนเลย โอโอ

  [Sandara]
  그저 친구라는 수많은 여자친구
  ยังมีแฟนอีกหลายคนที่คุณโทรเหมือนคุยกับเพื่อน
  날 똑같이 생각하지마 I want let it bye
  ฉันไม่ ฉันไม่เหมือน ฉันต้องการจะไป
  이제 니맘대로해 난 미련을 버릴래
  ตอนนี้คุณสามารถทำมันตามทางของคุณได้, ฉันจะโยนมันออกไป
  한때 정말 사랑했는데
  ฉันรักคุณคนเดียวจริงๆ

  [CL]
  가끔씩 술에 취해 전활걸어 지금은 새벽 다섯시반
  บางครั้ง ฉันจะโทรไปตอนเมา , ตอนนี้มันเป็นเวลาเช้ามืด
  넌 또 다른 여자의 이름을 불러 no
  และคุณโทรออกไปหาผู้หญิงคนอื่นอีกแล้ว ไม่นะ

  [Bom]
  I don't care 그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
  ฉันไม่สนใจ ได้โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้
  이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
  ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลย , ออกไปจากทางของฉัน
  이제와 울고불고 매달리지마
  ตอนนี้หยุดคิดว่าฉันร้องไห้ และ ใส่ใจฉัน
  cause I don't care e e e e e
  แต่ฉันไม่สนใจ
  I don't care e e e e e
  ฉันไม่สนใจ

  [MinJi]
  cause I don't care e e e e e
  แต่ฉันไม่สนใจ
  I don't care e e e e e Boy, I don't care
  ฉันไม่สนใจ ที่รักฉันไม่สนใจ

  [MinJi]
  다른 여자들의 다리를 훔쳐보는
  ยังพยายามที่จะมองขาของผู้หญิงคนอื่นๆ
  니가 너무너무 한심해
  คุณนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลย
  매일 빼놓는 커플링 나 몰래 한 소개팅
  ทุกๆวันคุณถอดแหวนของคุณออกเพื่อที่จะไปแอบพบกับคนอื่น
  더이상 못참을것같아 oh oh oh
  ฉันไม่คิด ฉันสามารถทำมันได้ โอ โอ โอ

  [Sandara]
  넌 절대 아니라는 수많은 나의친구
  ฉันจะไม่เป็นหนุ่งในกิ๊กทั้งหลายของคุณหรอก
  넌 늑대란 친구들까지 타일렀지만
  ถึงแม้ว่าคุณจะอธิบายทุกอย่างถึงเพื่อนที่หมกมุ่นของคุณ
  차라리 홀가분해 너에게 난 과분해
  เพียงฉันยุ่งกับคุณมากเกินไป
  내 사랑이라 믿었는데 oh oh
  ฉันเชื่อความรักของฉันที่มีต่อคุณ โอ โอ

  [CL]
  오늘도 바쁘다고 말하는 너 혹시나 전화해봤지만
  วันนี้อีกครั้งคุณบอกว่าคุณยุ่งมาก, แต่พอฉันโทรไปเชค
  역시 뒤에선 여자 웃음소리가 들려 oh no
  ฉันก้ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงในนั้น โอ โอ

  [Bom]
  I don't care 그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
  ฉันไม่สนใจ ได้โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้
  이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
  ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลย , ออกไปจากทางของฉัน
  이제와 울고불고 매달리지마
  ตอนนี้หยุดคิดว่าฉันร้องไห้ และ ใส่ใจฉัน
  cause I don't care e e e e e
  แต่ฉันไม่สนใจ
  I don't care e e e e e
  ฉันไม่สนใจ
  [Sandara]
  cause I don't care e e e e e
  แต่ฉันไม่สนใจ
  I don't care e e e e e Boy, I don't care
  ฉันไม่สนใจ ที่รักฉันไม่สนใจ

  [MinJi]
  난 너땜에 울며 지새던 밤을 기억해 boy
  ฉันจำได้คืนนั้นจนเช้าเมื่อฉันร้องไห้เพราะเรื่องของคุณ
  더 후회할 널 생각하니 맘이 쉬웠네 boy
  แต่ตอนนี้ฉันดีขึ้นที่รู้ว่าคุณเสียใจภายหลัง
  날 놓치긴 아깝고 갖기엔 시시하잖니
  คุณอยู่กับฉันแล้วบอกฉันว่า มันคือเรื่องละอายใจที่ไล่ฉันไป
  있을때 잘하지 너 왜 이제와 매달리니
  คุณทำได้ดีจากนั้นทำไมคุณถึงมาควงฉันอีกครั้ง

  [CL]
  속아준 거짓말만해도 수백번
  หลายๆครั้ง ฉันได้หลงและโกหกไป
  오늘 이후로 난 남자 울리는 bad girl
  หลังจากวันนี้ ฉันจะถูกผู้ชายเรียกว่าผู้หญิงไม่ดี
  이젠 눈물 한방울 없이 널 비웃어
  ฉันจะไม่ร้องไห้ให้มีน้ำตา , แต่ฉันจะหัวเราะกับคุณ
  사랑이란 게임 속 loser
  คุณแพ้แล้วในเกมส์ของความรัก
  무릎꿇고 잡을 수 있니
  คุณสามารถอ้อนวอนและรั้งไว้
  아님 눈 앞에서 당장 꺼져
  ออกไปจากสายตาของฉัน

  [Bom]

  I don't care 그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
  ฉันไม่สนใจ ได้โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้
  이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
  ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลย , ออกไปจากทางของฉัน
  이제와 울고불고 매달리지마
  ตอนนี้หยุดคิดว่าฉันร้องไห้ และ ใส่ใจฉัน
  cause I don't care e e e e e
  แต่ฉันไม่สนใจ
  I don't care e e e e e
  ฉันไม่สนใจ
  cause I don't care e e e e e
  แต่ฉันไม่สนใจ
  I don't care e e e e e Boy, I don't care
  ฉันไม่สนใจ ที่รักฉันไม่สนใจ


เนื้อเพลงพิษรัก
 • เพลงพิษรัก เพลงประกอบภาพยนต์ แฟนเก่า

 • ไม่ใช่เพลงของเป้ไฮร็อคนะแต่คล้ายๆคนละเวอร์ชั่นท่อนจบลงไม่เหมือนกัน

 • เนื้อเพลง พิษรัก พริกไทย

  อยากจะถอนพิษที่คั่งฝังใจ
  พิษรักที่คุณฝากไว้ ช่างแสน ร้าย กาจ
  ถึงเป็นไข้ กินยาก็ยังหายขาด
  แต่พิศวาส ตัดไม่ขาด อนาถใจ

  ไม่ควรริรักให้เกิดระทม
  พิษรักที่มันขื่นขม ตรอมตรมหมองไหม้
  เหมือนในอก หมกเพลิงราวภูเขาไฟ
  ตัดรอนถอนพิษไม่หาย
  ก็เปรียบดังตายไปแล้วทั้งเป็น

  อยู่ตรงไหน เปรียบเหมือนอยู่ในป่าช้า
  อยู่กลางแสงจ้า เหมือนคนนัยน์ตาไม่เห็น
  เบิ่งตาลอย คอยรัก ทั้งเช้า ทั้งเย็น
  พิษรัก มันบีบ มันเค้น ไม่เป็นอันกินอันนอน

  ขอแค่ใครสักคนมาปลอบ
  แค่ใครสักคนช่วยรักษา แม้ใจฉันยังไม่ลืม
  คงยังไม่ฟื้น กับรักครั้งที่แล้ว
  แต่เพราะว่าใจของฉัน มันคงจะชินและชา

  อยากจะถอนพิษที่คั่งฝังทรวง
  พิษรักที่คนหลอกลวง ทำฉัน ร้าว รอน
  ฝังในเลือด เชือดกายต้องตายแน่นอน
  โอ้ความรักทำเดือดร้อน
  ถ้ารู้มาก่อนไม่ริรักเลย

  อยู่ตรงไหน เปรียบเหมือนอยู่ในป่าช้า
  อยู่กลางแสงจ้า เหมือนคนนัยน์ตาไม่เห็น
  เบิ่งตาลอย คอยรัก ทั้งเช้า ทั้งเย็น
  พิษรัก มันบีบ มันเค้น ไม่เป็นอันกินอันนอน

เนื้อเพลง อ๊อด อ๊อด

 • เพลง : อ๊อด อ๊อด
  ศิลปิน : the richman toy
  เนื้อเพลง : อ๊อด อ๊อด

  * อ๊ะ อา อา โย้ โอ่ อ่ะ อา อ๊อด อ๊อด อ๊ะ อา อา โย้ โอ่ อ๊อด อ๊อด
  อ๊ะ อา อา โย้ โอ่ อ่ะ อา อ๊อด อ๊อด อ๊ะ อา อา โย้ โอ่ อ๊อด อ๊อด

  คอย want to go พบเจอแล้วเขียน
  letter letter ไปถึงเธอ She ดั่งดอกฟ้า Inter
  ตัวฉัน นี่ love นี่love no but you
  ** มอง มอง มอง ฉันมองแต่ Telephone
  เมื่อไหร่เธอจะ confirm นัด กับชายคนนี้
  จอง จอง จอง ที่นั่งใน Resturant
  หวังว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้จะไปกับ
  *** You love me and I love You
  อยากบอกว่า Want You please listen to me
  ได้ไหม no but you อาวว
  no but you will you marry me
  (*)
  You อาจไม่ understand ว่า I
  ต้องการเปนแฟนควงแขนกัน อะอ๊ะอะอ๊ะไอ
  อยากจะเป็น Someone
  เลย sing a song a song มาบอก You
  (**,***)
  Solo
  (*,***,***,*)
  (อ๊อด เลย)

จงรัก เนื้อเพลง

จงรัก เนื้อเพลง จงรัก
คำร้อง-ทำนอง จงรัก จันทร์คณา
นักร้อง ศรีไศล สุชาติวุฒิ
 • โปรดอย่าถาม..ว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดืต

  และโปรดอย่าถาม ว่าอดีตฉันเคยรักใคร

  รู้ไว้อย่างเดียว เดี๋ยวนี้รักเธอ และรักตลอดไป

  รักมากเพียงไหน กำหนดวัดได้เท่าดวงใจฉัน

  อย่าเพียรถาม ว่าฉันรัก เธอนานเท่าใด

  ฉันตอบไม่ได้ ว่าฉันรัก ชั่วกาลนิรันดร์

  เพราะชีวิตชั้น คงไม่ยืนยาว ไปถึงปานนั้น

  รู้แต่เพียงฉัน หมดสิ้นรักเธอ เมื่อฉันหมดลม
 • ขอบคุณมากครับผม ที่กรุณา

เนื้อเพลงรักสนุก – เฟลม


เพลงรักสนุกเป็นที่กำลังมาแรง ถูกค้นหามากในอันดับต้นๆเลยที่เดียว
เนื้อเพลงรักสนุก – เฟลม
ในค่ำคืนที่มีแสงไฟสลัวมีคนมากมายช่างดูวุ่นวาย
ส่งผลต่อใจของคนที่มันขี้เหงา
โลกเป็นของเราในความต้องการของฉันและเธอ

เพียงแค่ในพริบตาอารมน์อ่อนไหวในความมืดมน สับสน
ค้นหาทางออกก็ยังไม่เจอสักที
ใจของเธอที่มีเจ้าของจับจอง
ไม่บอกสักคำให้ปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปกับเธอ

เธอบอกแค่รักสนุกแต่ไม่อยากผูกพัน
เรื่องเธอกับฉันคืนนี้ให้คิดว่ามันแค่ฝันได้ไหม
เธอนั้นไม่อยากจะผูกเพราะว่ามีเจ้าของหัวใจ
สนุกกันต่อดีไหมเจ้าของหัวใจไม่รู้อยู่แร้ว
รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน

แล้วก้อมีสายตาที่มองเข้ามามันเริ่มหวั่นไหว เมื่อเสียงหัวใจส่งผลต่อ
ให้ฉันเป็นแค่ตัวผ่อนคลายช่วยดับกระหายจากความต้องการของฉันและเธอ

* เพียงแค่ในพริบตาเธอเดินเข้ามาจับมือ ทักทาย
ไม่คิดให้จบลงเอยแบบนี้ มันก็ร็วเกินไป
ฉันรู้เธอมีเจ้าของ มาจับมาจอง มาแอบนอกใจคงไม่ปล่อยตัวปล่อยใจกับเธอ

** เพราะเธอแค่รักสนุกแต่ไม่อยากผูกพัน
เรื่องเธอกับฉันคืนนี้ให้คิดว่ามันแค่ฝันได้ไหม
เธอนั้นไม่อยากจะผูกเพราะว่ามีเจ้าของหัวใจ
สนุกกันต่อดีไหมเจ้าของหัวใจไม่รู้อยู่แล้ว

*** เพราะเธอแค่รักสนุกแต่ไม่อยากให้มารักกัน
ถ้าคิดจะผูกจะพัน โอ้ว จัส เซย์ โน เธอมีแฟนแล้ว
เจ้าของหัวใจไม่อยู่ หนูร่าเริงเพราะไม่มีแมว
โอเคเธอมีแฟนแล้วไม่ต้องไปคิดให้มันเป็นทุกข์ รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน

ซ้ำ * ,** ,***

Rap เพราะเธอแค่รักสนุกเรยไม่คิดจะผูกจะพัน
เรื่องเธอกับฉันคืนนั้นให้คิดว่ามันแค่ฝันได้ไหม
เธอนั้นไม่อยากจะผูกเพราะว่ามีเจ้าของหัวใจ
รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน

เนื้อเพลง Ready For Love – ทาทา ยังเพลงนี้กำลังติดชาร์ทเลยเพราะดีครับ สำหรับสาวไทยสุดฮอต ทาทายัง
เนื้อเพลง Ready For Love – Tata Young ทาทา ยัง อัลบัมเพลงสากลชุดที่ 3

Out of luck with love, but still I played the game
Crossed the heart and hoped to God that it would change
So many times, afraid to give my heart away
That was before you came
Showed me another way

Close my eyes
And tell myself that it’s all right (it’s ok girl, it’s ok girl)
Do you feel the way I feel?
’Cause if I let you in
Baby you can get the best of me

* The way that you love me, love me, love me
’S’got me thinkin’ I’m ready, ready, ready
When I couldn’t see
You know you made me believe that
I’m ready for love
The way that you love me, love me, love me
’S’got me thinkin’ I’m ready, ready, ready
Can’t keep it inside
Because you’re doing it right
And I’m ready for love

Resigned to me, myself and I but you flipped it
Never thought that I would find something like this
You stole my heart and ooh you got me good
Keep doing what you do
Cos’s I’m so in love with you

Talk to me
And tell me (s’ok girl, go ahead girl)
‘Cause I’m laying down my cards
And I’m putting down my guard
Baby you can get the best of me

ซ้ำ *

Middle 8 Hold up, wait a minute, want my love? Come get it, get it!
(I’m ready for, I’m ready for love, I’m ready for, I’m ready for love)
Said hold up, wait a minute, want my love? Come get it, get it!
(I’m ready for, I’m ready for love, I’m ready for, I’m ready for love)
Said hold up, wait a minute, want my love? Come get it, get it!
(I’m ready for, I’m ready for love, I’m ready for, I’m ready for love)

Bridge 3 Close my eyes
And tell myself that it’s all right (s’ok girl, go ahead girl)
Cos I’m laying down my cards
And I’m putting down my guard
Baby you can get the best of me

ซ้ำ *

เนื้อเพลง อยู่บำรุง - ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์

เนื้อเพลง อยู่บำรุง

จะปล่อยให้เธอไม่สบาย จะปล่อยให้เธอต้องตัวร้อน
ให้เดือดให้ร้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไง
อากาศมันหนาวขนาดนั้นจะอุ่นแค่ไหนถ้ามีฉัน
มีเธอหลับฝันด้วยอุณหภูมิที่ผ่อนคลาย

ถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉัน ถ้าเผื่อว่าหนาวก็บอกกัน
ผ้าห่มจะหนาค่ายาจะแพงไม่เป็นไร
มีเธอได้ยิ้มและหลับฝันจับมือเธอไว้ข้างกายฉัน
ให้เธอได้รู้ มีคนๆหนึ่งไม่ไปไหน ฉันยังไม่ไปไหน

* ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหม
นอนหลับได้ไหม นอนตักฉันไหม
ฉันอยากให้พักซักผ่อนได้ไหม
ให้เธอนั้นพักหลับเพลินไปกับฉัน
ถอดชุดพะรุงพะรังนั้นไหม
รังเกียจฉันไหม นวดไหล่ให้ไหม
ไม่เจ็บใช่ไหม หายเหนื่อยใช่ไหม
ที่ป่วยก็คงหายดี ที่เหนื่อยก็คงหายดี
เพิ่งกลับมาจากฝันดี

จัดยาให้ครบแล้วใช่ไหม อย่าลืมดื่มน้ำที่วางไว้
เธอจำได้ไหมว่าเธอเคยทำเมื่อวันวาน
เมื่อวันที่ฉันไม่มีใคร มีเธอเท่านั้นไม่ไปไหน
ตื่นมาจากฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้

เอาความอ่อนล้าไว้กับฉัน ปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้น
ปล่อยใจให้ฉันได้ดูแลเธอทั้งหัวใจ
เมื่อเธอกลับฟื้นขึ้นจากฝัน เมื่อเธอได้แข็งได้แรงนั้น
ตื่นมาจะรู้ว่ามีบางคนกอดเธอไว้ ฉันจะกอดเธอไว้

ซ้ำ *

ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม ให้ฉันได้ทำตามใจเสียที
ก็มีแต่เธอที่แสนดี จะอยู่กับเธออย่างนี้ไม่ไปไหน

ซ้ำ *

เนื้อเพลง เฉียด - บอย Peacemaker

เนื้อเพลง เฉียด

บอย Peacemaker - เฉียด
คำร้อง กฤษติกร พรสาธิต
ทำนอง คณิน สมันเลาะห์/อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
เรียบเรียง ธีระปริญญ์ รัตนบุตร


เหมือนเคยทุกครั้งที่เจอกัน มีความจริงที่ฉันไม่เคยบอก
ได้แต่เก็บซ่อนความในใจ คนเดียวไว้ทุกวัน

รู้ตัวว่าฉันไม่มีสิทธิ์ เลยไม่เคยอยากล้ำข้ามเส้นไป
ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนคนนึงก็ดี มากเท่าไหร่

ได้อยู่ตรงนี้ ฉันก็พอเข้าใจว่ารักเธอไม่ได้
แต่ว่าอย่างน้อย มันก็คุ้มที่เธอเฉียดมาใกล้ใกล้กัน

อยากจะขอได้ไหม หยุดเวลานี้ไว้ อยู่อย่างนี้ไปนานนาน
อยากเก็บความทรงจำที่มีเธอข้างฉัน อีกสักพักได้รึเปล่า
ได้แต่ขอให้ฟ้ายืดระยะวินาทีนี้ให้นานนาน
ปล่อยให้ฉันได้ชื่นใจ กับความสุขใจที่เราได้ใกล้กัน

ยังกลัวถ้าฉันพูดความจริง ความเป็นเราที่เข้ากันดีอยู่
อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราต้องไกลกัน
ฉันเลยไม่ขอไปวุ่นวายไม่ทำลายเรื่องนี้ให้ต้องพัง
ได้แต่บอกรักเธอแค่เพียงในใจ ฉันก็พอ

ได้อยู่ตรงนี้ ฉันก็พอเข้าใจว่ารักเธอไม่ได้
แต่ว่าอย่างน้อย มันก็คุ้มที่เธอเฉียดมาใกล้ใกล้กัน

อยากจะขอได้ไหม หยุดเวลานี้ไว้ อยู่อย่างนี้ไปนานนาน
อยากเก็บความทรงจำที่มีเธอข้างฉัน อีกสักพักได้รึเปล่า
ได้แต่ขอให้ฟ้ายืดระยะวินาทีนี้ให้นานนาน
ปล่อยให้ฉันได้ชื่นใจ กับความสุขใจที่เราได้ใกล้กัน

ได้แต่ขอให้ฟ้ายืดระยะวินาทีนี้ให้นานนาน
ปล่อยให้ฉันได้ชื่นใจ กับความสุขใจที่เราได้ใกล้กัน

อยากจะขอได้ไหม หยุดเวลานี้ไว้ อยู่อย่างนี้ไปนานนาน
อยากเก็บความทรงจำที่มีเธอข้างฉัน อีกสักพักได้รึเปล่า
ได้แต่ขอให้ฟ้ายืดระยะวินาทีนี้ให้นานนาน
ปล่อยให้ฉันได้ชื่นใจ กับความสุขใจที่เราได้ใกล้กัน

เนื้อเพลง สะกดใจ - แกรนด์ THE STAR 5


ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic

เนื้อเพลง สะกดใจ - แกรนด์ THE STAR 5

ทำนอง/เรียบเรียง/Chorus ธนเดช ผาสุขธรรม
เนื้อร้อง นราธิป ปานแร่

เธอสะกดชื่อฉันถูกไหมเธอ
ฉันสะกดชื่อเธออยู่ทุกที
มนต์สะกดอะไรนะวันนี้
ที่เธอทำให้ฉันนั้นเปลี่ยนไป

เช้าขึ้นมา กระจกก็มีหน้าเธอ
ดูหนังสือมีแต่ชื่อเธอมากมาย
ซื้อพิซซ่า เผลอสั่งหน้าเธอได้ไง
ไม่รู้เป็นอะไร เป็นไข้ใจหรือเปล่า

ตั้งแต่เจอะเธอ Love y o u
ได้ยินเสมอ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน อยู่ในหู

สงสัย เธอ สะกดใจฉัน ด้วยคำ คำว่า.. you love me
ฉันเลยสะกดได้แค่คำนี้ I L o v e y o u

ใกล้เข้านอน ช่วยโทรมากล่อมฉันที
ตั้งเป็น calling melody รอเธอ
รับประกันว่าฉันจะรับสายเธอ
หรือไม่ก็ไปเจอ ในฝันละกัน

เพราะใจของฉัน L o v e L o v e y o u
ได้ยินเสมอ L o v e ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน อยู่ในหู

สงสัย เธอ สะกดใจฉัน ด้วยคำ คำว่า.. you love me
ฉันเลยสะกดได้แค่คำนี้ I L o v e y o u

เพราะใจของฉัน L o v e L o v e y o u
ได้ยินเสมอ L o v e ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน อยู่ในหู

สงสัย เธอ สะกดใจฉัน ด้วยคำ คำว่า.. you love me
ฉันเลยสะกดได้แค่คำนี้ I L o v e y o u

สงสัย เธอ สะกดใจฉัน ด้วยคำ คำว่า.. you love me
ฉันเลยสะกดได้แค่คำนี้ I L o v e y o u

เนื้อเพลง genie - Tell me your wish SNSD แปล


เนื้อเพลง genie - SNSD แปล

Turn it up~! Just turn it up~! That's right, Come on!
หมุนมันขึ้น ต้องหมุนมันขึ้น ถูกต้องแล้ว ไปกันเถอะ

Taeyeon

소원을 말해봐! 니 마음속에 있는 작은 꿈을 말해봐.

โซ วอ นึน มา แร บวา นี มา อิม โซ เก อี ซิล ชา คึล กู มึล มา แร บวา

บอกความปราถนาของคุณ! บอกความฝันเล็กๆในใจ.

Jessica

니 머리에 있는 이상형을 그려봐. 그리고 나를 봐. 난 너의 Genie야, 꿈이야, Genie야.
นี มอ รี เอ อี ซึล อี ซัง ฮยอง อึล คือ รยอ บวา. คือรีโก นารึล บวา. นัน นอ เ้ย Genie ยา กู มี ยา Genie ยา
วาดคนในฝันของคุณที่คุณคิด . ฉันคือจีนี่ ฉันคือความฝันของคุณ ฉันคือจีนี่ของคุณ

Seohyun

드림카를 타고 달려봐. 넌 내 옆자리에 앉아. 그저 내 이끌림 속에 모두 던져.

คือ ริม คา รึล ทาโค ทัล รยอ บวา.นอล แน ยอพ ชา รี เอ อา จา.คือชอ แน อี คึล ริม โซ เก โมดู ทอล ชยอ
ไปกันเถอะ ไปขับรถในความฝันของคุณ นั่งข้างๆฉัน โยนทุกสิ่งทุกอย่างสู่แนวทางที่ถูกต้อง


Yuri

가슴 벅차 터져버려도, 바람결에 날려버려도 지금 이 순간 세상은 너의 것

คา ซึม พอค ชา ทอ ชยา พอ รยอ โด, พารัม คยอ เร นัล รยอ บอ รยอ โค ชี คึม อี ซุน คัน เซ ซัง อีล นอ เย คอท
แม้ว่าหัวใจของคุณจะเต้นระเบิด แม้ว่าคุณจะบินไปกับลมในตอนนี้ ณ ตอนนี้โลกเป็นของคุณ

ทุกคน

*그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도 다 주고 싶어.

*คือ แร โย นัน นอล ซารังแฮ. ออน เช นา มี ดอ. กุมโด ยอลชองโด นา ชูโค ซิ พยอ
ใช่ฉันรักคุณ เชื่อฉันตลอดไปนะ ความฝันของฉัน ความต้องการของฉัน

난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신

นัน คือแด โซวอนึล อี รวอ ชู โค ซิ พึล(ซี พึล) แฮง อุน เน ยอซิล

ฉันต้องการให้พวกคุณทั้งหมด ฉันเป็นพระเจ้าของคุณ

소원을 말해봐! (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I'm Genie for your wish.)

โซวอนึล มา แร บวา! (I'm Genie for you, boy!) โซวอนึล มา แร บวา( I'm Genie for your wish.)
บอกความต้องการของคุณ (ฉันคือจีนี่*ของคุณ,ที่รัก) บอกความปรารถนาของคุณ (ฉันคือจีนี่สำหรับความฝันของคุณ)

소원을 말해봐! (I'm Genie for your dream.) 내게만 말해봐! (I'm Genie for your world.)

โซวอนึล มา แร บวา (I'm Genie for your dream.) แน เค มัล มา แร บวา (I'm Genie for your world.)
บอกความต้องการของคุณ (ฉันคือจีนี่สำหรับความฝันคุณ) บอกกับฉัน (ฉันคือจีนี่สำหรับโลกของคุณ)Tiffany

소원을 말해봐! 지루한 날들이 넌 지겹지 않니?

โซ วอ นึล มา แร บวา! ชีโรฮัน นัลดือรี นอน ชี คยอพ ซี อัล นี?
บอกความต้องการของคุณ ห้ามเบื่อที่ฉันตามตื้อคุณ
Sunny

평범한 생활에 넌 묻혀버렸니? 이제 그만 깨어나. 넌 나의 Superstar, shining star, superstar.

พยอง พอ มัล แซง ฮัล เร นอน มู ทยอ บอ รยอซ นี? อี เช คือ มัล เก ออ นา.นอน นา เย Superstar, shining star, superstar.
คุณถูกฝังด้วยชีวิตของคุณเอง! หยุดตอนนี้ และตื่นขึ้นมา คุณคือซูเปอร์สตาร์ ดาวที่กำลังส่องแสง ซูเปอร์สตาร์

Seohyun

심장소리 같은 떨림의 Harley에 네 몸을 맡겨봐. 이제 이 세상은 오직 너의 무대.

ซิม ชัง โค รี คา ทึน ตอล รึ เม Harley เย เน โม มึล มัท คยอ บวา.อี เซ อี เซ ซัง อึล โอ ชึก นอ เย โม แด
ปลดปล่อยร่างกายของคุณ สู่จังหวะการเต้นของหัวใจเหมือนกับฮาร์เล่ ตอนนี้โลกคือเวทีของคุณ

환호소리 같은 파도가, 내 가슴엔 너의 체온이 나는 너의 길. 영원한 Biggest fan.

ฮา โน โซ รี คา ทึล พา โด กา, แน คา ซือ เมน นอ เย เซ โอ นี นานึน นอ เย คิล ยอง วอ นัน Biggest fan.
พลังของกองเชียร์ ในใจของฉัน อุณหภูมิในร่างการยของคุณ คือทางเดินของฉัน เป็นแฟนคลับของคุณตลอดไป

ซ้ำ *


Tiffany

DJ! put it back on.
DJ กลับไปอีกครั้ง

ทุกคน (Taeyeon ร้องท่อนวงเล็บ)

그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도 다 주고 싶어.

คือ เร โย นัน นอล ซารังแฮ.ออน เช นา มี ดอ. กุมโด ยอล ชอง โด นา ชู โค ซิ พยอ
ใช่ฉันรักคุณ เชื่อฉันตลอดไปนะ ความฝันของฉัน ความต้องการของฉัน

난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신. 소원을 말해봐

นัน คือ แด โซ วอ นึล อี รวอ ชู โค ซิ พึล(ซี พึล) แฮง อุน เน ยอ ซิล โซวอนึล มา แร บวา
ฉันต้องการให้พวกคุณทั้งหมด ฉันเป็นพระเจ้าของคุณ บอกความต้องการของคุณ

난 널 사랑해. 넌 나의 Music. 난 널 사랑해. 넌 나의 기쁨.

นัน นอล ซารังแฮ นอน นา เย Music นัน นอล ซารังแฮ นอน นา เย คี ปึม
ใช่ฉันรักคุณ คุณคือดนตรีของฉัน ฉันรักคุณ คุณคือความสุขของฉัน

난 널 사랑해. 난 너의 행운-이 되고 싶어.

นัน นอล ซารังแฮ นัน นอ เย แฮง อุล อี เค โก ซี พอ
ฉันรักคุณคุณคืออนาคตของฉัน


(너의 Fantasy를 숨김없이 말해봐 나는 Genie 길을 보여줄게

(นอ เย Fantasy รึล ซูม คึม ออ พี มา แร บวา นานึน Genie คี รึล โพ ยอ ชุล เก
ความคิดของคุณ บอกฉันฉันจะแสดง บนทางเดินของฉัน


가 가진 소원 숨김없이 말해봐 너의 Genie 내가 들어줄게)

นี กา คาชิล โซวอ ซุม กิม ออ พี มา แร บวา นอ เย Genie แน กา ทือ รอ ชุล เก)

บอกเบื้องหลังความฝันของคุณ จีนี่ของคุณ ฉันจะให้พวกคุณ


소원을 말해봐! (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I'm Genie for your wish.)

โซ วอ นึล มา แร บวา! (I'm Genie for you, boy!) โซ วอ นึล มา แีร บวา (I'm Genie for your wish.)
บอกความต้องการของคุณ (ฉันคือจีนี่*ของคุณ,ที่รัก) บอกความปรารถนาของคุณ (ฉันคือจีนี่สำหรับความฝันของคุณ)


소원을 말해봐! (I'm Genie for your dream.) 내게만 말해봐! (I'm Genie for your world.)

โซ วอ นึล มา แร บวา (I'm Genie for your dream.) แน เก มัล มา แร บวา (I'm Genie for your world.)
บอกความต้องการของคุณ (ฉันคือจีนี่สำหรับความฝันคุณ) บอกกับฉัน (ฉันคือจีนี่สำหรับโลกของคุณ)

소원을 말해봐! (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I'm Genie for yourwish.)

โซ วอ นึล มา แร บวา (I'm Genie for you, boy!) โซ วอ นึล มา แร บวา (I'm Genie for your wish.)
บอกความต้องการของคุณ (ฉันคือจีนี่*ของคุณ,ที่รัก) บอกความปรารถนาของคุณ (ฉันคือจีนี่สำหรับความฝันของคุณ)

เครดิตเนื้อร้อง (S๐ne)"Jessica"L๐veR

บางท่อนอาจแปลผิดนะคะ
มือใหม่หัดแปล
แต่แปลคร่าวๆประมาณนี้อ่ะ
คำว่าจีนี่มีนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอ่ะค่ะแหะๆเลยทับศัพท์เลยค่ะ^^
เครดิตแปลจาก siamzone.com

เนื้อเพลง i'm yours - Jason Mraz

ชอบเพลงนี้มากๆ เพราะมากๆ ฟังทุกวันเลย ไม่เบื่อฟังแล้วสบายใจดีสำหรับ เพลง i'm yours ของ Jason Mraz ครับนี่คือเนื้อเพลง i'm yours
เนื้อเพลง i'm yours - Jason Mraz
Well, you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but your so hot that I melted
I fell right through the cracks, now I'm tryin to get back
before the cool done run out I'll be givin it my best test
and nothin's gonna stop me but divine intervention
I reckon it's again my turn to win some or learn some

But I won't hesitate no more,
no more, it cannot wait
I'm yours

Well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you're free
look into your heart and you'll find love love love love
listen to the music of the moment people dance and sing
We're just one big family
And it's our godforsaken right to be loved loved loved loved loved

So, i won't hesitate no more,
no more, it cannot wait i'm sure
there's no need to complicate our time is short
this is our fate
I'm yours

*scat*

I've been spendin' way too long checkin' my tongue in the mirror
and bendin' over backwards just to try to see it clearer
But my breath fogged up the glass
and so I drew a new face and I laughed
I guess what I'd be sayin' is there ain't no better reason
to rid yourself of vanities and just go with the seasons
it's what we aim to do
our name is our virtue

But I won't hesitate no more,
no more it cannot wait
I'm yours

Well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you're free
look into your heart and you will find that the sky is yours

so please don't, please don't, please don't,
there's no need to complicate,
Cause our time is short
This, this, this is our fate,
I'm yours

เนื้อเพลง เสียดาย - BodySlam บอดี้สแลม

ฟังเพลงเสียดาย

เนื้อเพลง เสียดาย
BodySlam
คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา


ท้องฟ้ามันครึ้ม มันครึ้มออกอย่างนี้
มันเหงาทุกทีที่ได้มอง ใจมันหาย
เสียงฟ้ามันร้อง หยาดฝนหล่นเป็นสาย
ยิ่งหวั่นไหว ยิ่งทำให้สับสน

นึกถึงคนที่เคย
คนที่เคยอยู่ตรงนี้ นึกถึงทุกทุกที ที่เห็นฟ้ากว้างใหญ่
นึกถึงบางคน ที่รักเสมือนดวงใจ ที่เพิ่งจากไป
เสียดาย… ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่

ถึงรู้แก่ใจ ว่าคงได้แต่ฝัน ก็จะฝันรอคอยมันเรื่อยไป
อยู่อย่างนั้น ใจยังจดจำ เมื่อเธออยู่กับฉัน
ได้แค่ฝัน ก็ยังเปี่ยมด้วยความหมาย

นึกถึงคนที่เคย คนที่เคยอยู่ตรงนี้
นึกถึงทุกทุกที ที่เห็นฟ้ากว้างใหญ่
นึกถึงบางคน ที่รักเสมือนดวงใจ ที่เพิ่งจากไป
เสียดาย… ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่

อยากจะทำ ทุกสิ่ง อยากจะทำ ทุกอย่าง
หากจะพอมีหวัง ให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

อยากจะทำ ทุกสิ่ง อยากจะทำ ทุกอย่าง
หากจะพอมีหวัง ให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

CHORUS
อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น อยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่าง
อยากขอให้เป็นไปอย่างที่หวัง ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง..

อยากจะทำ ทุกสิ่ง อยากจะทำ ทุกอย่าง
หากจะพอมีหวัง ให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

อยากจะทำ ทุกสิ่ง อยากจะทำ ทุกอย่าง
หากจะพอมีหวัง ให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

CHORUS
อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น อยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่าง
อยากขอให้เป็นไปอย่างที่หวัง ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง..

อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น..

เนื้อเพลงทัดทาน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

วีดีโอชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ www.oryim.com นำมาจาก youtube เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น

เนื้อเพลงทัดทาน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง เพลงนี้เป็นเพลงดังมากตอนที่ผมยังเป็นเด็กเลย จนทุกวันนี้ก็ยังฟังเพราะอยู่ ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ตั้งแต่สมัยเรียนครับ

เนื้อเพลงทัดทาน
มีเธอเสมออยู่เคียงใจ
รับรู้รับฟังที่เป็นไป
ยามมีปัญหายังอุ่นใจ
ช่วยกันไขช่วยเป็นเช่นกำลัง
ทำหนักให้เบา
ยังมีรอยยิ้มแต่ใจหมอง
เหมือนดังของสำคัญต้องพรากไป
ในใจมันค้านสั่งดึงไว้
เพราะจุดหมายที่ไปด้วยจำเป็น
เกินใจทัดทาน

ยามที่เธอเดินลับตาไป
ใจก็หาย...ตามไป
เยือนคล้ายเป็นเพื่อนเก่า
เข้ามาแทนโดยไม่ได้เชื้อเชิญ
คือความเหงาไม่ตั้งใจ
ไม่ตั้งใจยังทัดทาน

* ทุกค่ำคืน...ฝากกับความมืดไป
กอดเธอไว้อย่าให้ร้าวรอน
บอกตะวันที่ทอแสงอ่อน
จะร้อนหนาวเย็น ห่วงเธอ...รักษาตัว

ในใจหวิวๆ ไม่เคยเป็น
ทั้งที่เห็นผู้คนก็มากพอ
นัยต์ตามีน้ำมาคลอๆ
แล้วอยากขอร้องเธอไม่ให้ไป
เกินใจทัดทาน
เคยแง่งอนผลัดและยอมง้อกัน
สิ่งเหล่านั้นผูกพันมัดใจ
จากกันไปเพื่อมาพบใหม่
ใจหายเพราะเป็นห่วงเธอ...รักษาตัว
( ซ้ำ * )
จบสำหรับเนื้อเพลงทัดทาน ของคุณอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ครับผม

เนื้อเพลงแฟนคนนึง - Your Girl - เฟย์ ฟาง แก้ว Feat

เป็นเพลงอะไรที่เพราะและน่ารักสุดๆ ชอบเพลงนี้มากเอามาฝากอีกแล้วครับท่าน สำหรับเพลงแฟนคนนึง มีเนื้อเพลงประกอบ


เนื้อเพลงแฟนคนนึง
เป็นแค่ใครบางคน ไม่ใช่ใครคนหนึ่ง
ที่เธอคอยมาคิดถึง คอยห่วงใย
เป็นแค่เพื่อนดี ๆ ดีแล้วดียังไง เธอไม่รัก ไม่เคยจะแคร์

เป็นอะไรเป็นอะไรที่มันมีแค่เธอ
นอนละเมอนอนละเมอตอนเทอคิดถึงใคร
เป็นอารมณ์อารมณ์ที่เธอไม่เข้าใจ

* อยากบอกว่าเธอมีแฟนคนหนึ่งที่แอบไปหึงเธอทุกวัน ทุกวัน ..
ไม่รู้อะไรซะบ้างเลย
ก็เป็นแฟนเธอวัน ๆ โดยที่เธอเองก็ไม่ยอมรู้ตัว
และฉันก็กลัวซะเกินจะบอก

คนนั้นเธอว่าดี คนนี้เธอก็จอง เป็นอะไรน่ะฮึต้องมาบอกฉัน
มีมั้ยเรื่องอื่น ๆ ตอนที่เราคุยกัน เก็บเรื่องรัก ของเธอไปเลย

** เป็นอะไรเป็นอะไรที่มันมีแค่เธอ
นอนละเมอนอนละเมอตอนเธอคิดถึงใคร
เป็นอารมณ์อารมณ์ที่เธอไม่เข้าใจ

ซ้ำ *

RAP ญี่ปุ่น

RAP ใครมันจะไปรู้อ่ะนะ ฉันไม่กล้าจะคิดหรอกนะ
ดูด้วยตาก็ดูไม่ออก เธอไม่บอกก็ไม่เข้าใจ
เธอก็คงไม่รู้ใช่มั้ย ว่าฉันคิดถึงใครอยู่นะ
รู้ตอนนี้เทอก้ไม่เกียง แฟนคนเดียวที่อยู่ในใจ

ซ้ำ *,*,**

ไม่รู้อะไรซะบ้างเลย

ซ้ำ **
อย่างน้อยยังไงก็แฟนคนหนึ่ง
จบไปอีกหนึ่งบทเพลง

เนื้อเพลง tell me your wish SNSD


เนื้อเพลง tell me your wish SNSD เพราะมากๆเอามาฝากเผื่อใครอยากได้ เนื้อเพลง ร้องตามได้เลย

Turn it up~! Just turn it up~! That’s right, Come on!

[TAEYEON]
소원을 말해봐! 니 마음속에 있는 작은 꿈을 말해봐.
sowoneul malhaebwa! ni maeumsoge inneun jageun kkumeul malhaebwa.
Tell me your wish. Tell me that small dream you have inside of your heart.

[JESSICA]
니 머리에 있는 이상형을 그려봐. 그리고 나를 봐. 난 너의 Genie야, 꿈이야, Genie야.
ni meorie inneun isanghyeongeul geuryeobwa. geurigo nareul bwa.
nan neoui Genieya, kkumiya, Genieya.
Draw that ideal person you have inside of your head.
I’m your genie, I’m your dream, I’m your genie.


[SEOHYUN]
드림카를 타고 달려봐. 넌 내 옆자리에 앉아. 그저 내 이끌림 속에 모두 던져.
deurimkareul tago dallyeobwa. neon nae yeopjarie anja.
geujeo nae ikkeullim soge modu deonjyeo.
Let’s go, riding in the dream car. Sit next to me.
Throw everything into my guidance.


[YURI]
가슴 벅차 터져버려도, 바람결에 날려버려도 지금 이 순간 세상은 너의 것.
gaseum beokcha teojyeobeoryeodo, baramgyeore nallyeobeoryeodo jigeum i sungan sesangeun neoui geot.
Even if your heart beat explodes, even if you fly away with the wind right now, this moment, the world is yours.


[chorus]
그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도 다 주고 싶어.
geuraeyo nan neol saranghae. eonjena mideo. kkumdo yeoljeongdo da jugo sipeo.
Yes, I love you. Always believe in me. My dreams, My passion. I want to give them all.
난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신.
nan geudae sowoneul irwojugo sipeun(sipeun) haengunui yeosin.
I want to answer your wishes. I’m the goddess of your fortunes.

소원을 말해봐! (I’m Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I’m Genie for your wish)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for you, boy!) sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your wish)
Tell me your wish (I’m genie for you boy) Tell me your wish (I’m genie for your wish)
소원을 말해봐! (I’m Genie for your dream) 내게만 말해봐! (I’m Genie for your world)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your dream) naegeman malhaebwa! (I’m Genie for your world)
Tell me your wish (I’m genie for your dream) Tell me your wish (I’m genie for your world)


[TIFFANY]
소원을 말해봐! 지루한 날들이 넌 지겹지 않니?
sowoneul malhaebwa! jiruhan naldeuri neon jigyeopji annni?
Tell me your wish. Don’t the boring days bother you?


[SUNNY]
평범한 생활에 넌 묻혀버렸니?
pyeongbeomhan saenghware neon mutyeobeoryeonni?
Have you become buried by your ordinary life?
이제 그만 깨어나. 넌 나의 Superstar, shining star, superstar.
ije geuman kkaeeona. neon naui Superstar, shining star, superstar.
Now stop and wake up. You are my superstar, shining star, super star.


[SEOHYUN]
심장소리 같은 떨림의 Harley에 네 몸을 맡겨봐.
simjangsori gateun tteollimui Harleye ne momeul matgyeobwa.
Release your body into the trembling beating of your heart like a Harley.
이제 이 세상은 오직 너의 무대.
ije i sesangeun ojik neoui mudae.
Now this world is simply your stage.
환호소리 같은 파도가, 내 가슴엔 너의 체온이 나는 너의 길.
hwanhosori gateun padoga, nae gaseumen neoui cheoni naneun neoui gil.
The waves of cheers. In my heart, your body temperature is my path.
영원한 Biggest fan.
yeongwonhan Biggest fan.
Forever your Biggest Fan.


[chorus]
그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도 다 주고 싶어.
geuraeyo nan neol saranghae. eonjena mideo. kkumdo yeoljeongdo da jugo sipeo.
Yes, I love you. Always believe in me. My dreams, My passion. I want to give them all.
난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신.
nan geudae sowoneul irwojugo sipeun(sipeun) haengunui yeosin.
I want to answer your wishes. I’m the goddess of your fortunes.

소원을 말해봐! (I’m Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I’m Genie for your wish)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for you, boy!) sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your wish)
Tell me your wish (I’m genie for you boy) Tell me your wish (I’m genie for your wish)
소원을 말해봐! (I’m Genie for your dream) 내게만 말해봐! (I’m Genie for your world)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your dream) naegeman malhaebwa! (I’m Genie for your world)
Tell me your wish (I’m genie for your dream) Tell me your wish (I’m genie for your world)

[TIFFANY]
DJ! put it back on.

[chorus]
그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도 다 주고 싶어.
geuraeyo nan neol saranghae. eonjena mideo. kkumdo yeoljeongdo da jugo sipeo.
Yes, I love you. Always believe in me. My dreams, My passion. I want to give them all.
난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신.
nan geudae sowoneul irwojugo sipeun(sipeun) haengunui yeosin.
I want to answer your wishes. I’m the goddess of your fortunes.

소원을 말해봐! (I’m Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I’m Genie for your wish)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for you, boy!) sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your wish)
Tell me your wish (I’m genie for you boy) Tell me your wish (I’m genie for your wish)
소원을 말해봐! (I’m Genie for your dream) 내게만 말해봐! (I’m Genie for your world)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your dream) naegeman malhaebwa! (I’m Genie for your world)
Tell me your wish (I’m genie for your dream) Tell me your wish (I’m genie for your world)난 널 사랑해. 넌 나의 Music.
nan neol saranghae. neon naui Music.
Yes, I love you. You are my Music.
난 널 사랑해. 넌 나의 기쁨.
nan neol saranghae. neon naui gippeum.
I love you. You are my joy.
난 널 사랑해. 난 너의 행운-이 되고 싶어.
nan neol saranghae. nan neoui haengun-i doego sipeo.
I love you. I want to be your fortune.

[bg Vocals: TAEYEON]

(너의 Fantasy를 숨김없이 말해봐 나는 Genie 길을 보여줄게
(neoui Fantasyreul sumgimeobsi malhaebwa naneun Genie gireul boyeojulge
(Tell me your fantasy, without holding backI’ll show you the genie’s path.
니가 가진 소원 숨김없이 말해봐 너의 Genie 내가 들어줄게)
niga gajin sowon sumgimeobsi malhaebwa neoui Genie naega deureojulge)
Tell me your wish, without holding back. Your genie, I will grant them)

소원을 말해봐! (I’m Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I’m Genie for your wish)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for you, boy!) sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your wish)
Tell me your wish (I’m genie for you boy!) Tell me your wish (I’m genie for your wish)
소원을 말해봐! (I’m Genie for your dream) 내게만 말해봐! (I’m Genie for your world)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your dream) naegeman malhaebwa! (I’m Genie for your world)
Tell me your wish (I’m genie for your dream) Tell me your wish (I’m genie for your world)

소원을 말해봐! (I’m Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I’m Genie for your wish)
sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for you, boy!) sowoneul malhaebwa! (I’m Genie for your wish)
Tell me your wish (I’m genie for you boy!) Tell me your wish (I’m genie for your wish)


credit:http://wondergeneration.wordpress.com/2009/06/21/full-mp3-snsd-tell-me-your-wish-genie/

เนื้อเพลง tell me your wish
Turn it up~! Just turn it up~! That's right, Come on!
หยุดเลยนะ~! หยุดเดี๋ยวนี้เลย~! ใช่เลย, มาเลย!

소원을 말해봐! / 니 마음속에 있는 작은 꿈을 말해봐.
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา / นี มา-อึม-โซ-เก อิต-นึน จา-กึน กู-มึน มัล-เร-บวา
ขออะไร บอกฉันสิ! / ความฝันเล็กๆที่อยู่ในใจเธอ บอกฉันสิ
니 머리에 있는 이상형을 그려봐
นี มอ-รี-เอ อิต-นึน อี-ซึง-ฮยอง-งึล คือ-รยอ-บวา
วาดภาพคนในสเป็คของเธอไว้ในหัว
그리고 나를 봐 / 난 너의 Genie야 / 꿈이야 / Genie야
คือ-รี-โก นา-รึล บวา / นัน นอ-เย จิ-นี่-ยา / กู-มี-ยา / จิ-นี่-ยา
จากนั้นก็ มองฉันสิ / ฉัน ก็คือ Genie เธอ / ความฝันไง / Genie ไง

드림카를 타고 달려봐 / 넌 내 옆자리에 앉아 / 그저 내 이끌림 속에 모두 던져
ดือ-ริม-คา-รึล ทา-โก ทัล-รยอ-บวา / นัน เน ยอพ-จา-รี-เอ อัน-จา / คือ-จอ เน อี-กึล-ริม โซ-เก โม-ดู ดอน-จยอ
นั่งรถในฝันที่กำลังวิ่งไป / แล้วมีฉันนั่งอยู่บนเบาะข้างเธอ / แล้วก็แค่ทำตามทุกอย่างที่ฉันบอกก็พอ
가슴 벅차 터져버려도 / 바람결에 날려버려도 / 지금 이 순간 세상은 너의 것
คา-ซึม บอก-ชา ทอ-จยอ-บอ-รยอ-โด / พา-รัม-กยอ-เร นัล-รยอ-บอ-รยอ-โด / จี-กึม อี ซุน-กัน เซ-ซัง-งึน นอ-เย กอต
ถึงแม้หัวใจเธอจะแตกสลาย / ถึงเธออจะโบยบินหนีไปกับลม / ตอนนี้ เวลานี้ ก็เหมือนทั้งโลกเป็นของเธอ

그래요 난 널 사랑해 / 언제나 믿어 / 꿈도 열정도 다 주고 싶어
คือ-เร-โย นัน นอล ซา-รัง-เฮ / ออน-เจ-นา มิ-ดอ / กุม-โด ยอล-จอง-โด ทา จู-โก ชิ-พอ
ใช่แล้วล่ะ ฉันมันรักเธอไง / ฉันเชื่อมาตลอด / ความฝัน ความปรารถนา อยากจะให้เธอหมด
난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신
นัน คือ-เด โซ-วอ-นึล อิ-รวอ-จู-โก ชิ-พึน(ชิ-พึน) แฮง-อู-เน ยอ-ชิน
ฉันเป็นนางฟ้าแห่งโชคดีของเธอที่อยากจะ (อยากจะ) ให้พรเธอคนเดียว
소원을 말해봐! (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I'm Genie for your wish.)
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for you, boy!) โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for your wish.)
ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่ของเธอ ไง!) ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่เพื่อพรเธอ)
소원을 말해봐! (I'm Genie for your dream.) 내게만 말해봐! (I'm Genie for your world.)
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for your dream.) แน-เก-มัน มัล-เร-บวา (I'm Genie for your world.)
ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่ ในฝันเธอ) บอกแค่ฉัน บอกมาสิ! (ฉัน จินนี่ในโลกเธอ)

소원을 말해봐! / 지루한 날들이 넌 지겹지 않니?
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา / ชี-รู-ฮัน นัล-ดือ-รี นอน จี-กยอบ-จี อัน-นิ?
ขออะไร บอกฉันสิ! / วันๆอันแสนน่าเบื่อ เธอไม่เหนื่อยมั่งเหรอไง?
평범한 생활에 넌 묻혀버렸니?
พยอง-บอม-มัน แซง-ฮวา-เร นอน มุท-ทยอ-บอ-รยอต-นี?
ชีวิตแบบธรรมดา เธอเก็บมันไปแล้วหนิ?
이제 그만 깨어나 / 넌 나의 Superstar / Shining star / Superstar
อี-เจ คือ-มัน เก-ออ-นา / นอน นา-เย Superstar / Shining star / Superstar
ตอนนี้ ตื่นขึ้นมาได้แล้ว / เธอเป็น ซูเปอร์สตาร์ของฉัน / ชายนิ่งสตาร์ / ซูเปอร์สตาร์

심장소리 같은 떨림의 Harley에 네 몸을 맡겨봐 / 이제 이 세상은 오직 너의 무대
ชิม-จัง-โซ-รี กา-ทึน ทอล-ริ-เม Harley-เอ เน โม-มึล มัต-กยอ-บวา / อี-เจ อี เซ-ซัง-งึน โอ-จิก นอ-เย มู-เด
ปลดปล่อยร่างกายของเธอออกมาให้ได้โลดแล่นเหมือนเป็นฮาร์เลย์เลยสิ / ตอนนี้โลกใบนี้ยังเป็นเวทีของเธอ
환호소리 같은 파도가 / 내 가슴엔 너의 체온이 나는 너의 길 / 영원한 Biggest fan
ฮวัน-โฮ-โซ-รี กา-ทึน พา-โด-กา / เน คา-ซือ-เมน นอ-เย เช-โอ-นี นา-นึน นอ-เย กิล / ยอง-วอน-นัน Biggest fan
คลื่นที่ดังเป็นเสียงให้กำลังใจ / ในใจฉัน อุณหภูมิร่างกายเธอเป็นทางเดินให้ฉัน / แฟนตัวจริงตลอดกาล

그래요 난 널 사랑해 / 언제나 믿어 / 꿈도 열정도 다 주고 싶어
คือ-เร-โย นัน นอล ซา-รัง-เฮ / ออน-เจ-นา มิ-ดอ / กุม-โด ยอล-จอง-โด ทา จู-โก ชิ-พอ
ใช่แล้วล่ะ ฉันมันรักเธอไง / ฉันเชื่อมาตลอด / ความฝัน ความปรารถนา อยากจะให้เธอหมด
난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신
นัน คือ-เด โซ-วอ-นึล อิ-รวอ-จู-โก ชิ-พึน(ชิ-พึน) แฮง-อู-เน ยอ-ชิน
ฉันเป็นนางฟ้าแห่งโชคดีของเธอที่อยากจะ (อยากจะ) ให้พรเธอคนเดียว
소원을 말해봐! (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I'm Genie for your wish.)
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for you, boy!) โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for your wish.)
ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่ของเธอ ไง!) ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่เพื่อพรเธอ)
소원을 말해봐! (I'm Genie for your dream.) 내게만 말해봐! (I'm Genie for your world.)
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for your dream.) แน-เก-มัน มัล-เร-บวา (I'm Genie for your world.)
ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่ ในฝันเธอ) บอกแค่ฉัน บอกมาสิ! (ฉัน จินนี่ในโลกเธอ)
소원을 말해봐!
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา
ขออะไร บอกฉันสิ!

DJ! put it back on.
ดีเจ! เปิดอีกรอบซิ

그래요 난 널 사랑해 / 언제나 믿어 / 꿈도 열정도 다 주고 싶어
คือ-เร-โย นัน นอล ซา-รัง-เฮ / ออน-เจ-นา มิ-ดอ / กุม-โด ยอล-จอง-โด ทา จู-โก ชิ-พอ
ใช่แล้วล่ะ ฉันมันรักเธอไง / ฉันเชื่อมาตลอด / ความฝัน ความปรารถนา อยากจะให้เธอหมด
난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신
นัน คือ-เด โซ-วอ-นึล อิ-รวอ-จู-โก ชิ-พึน(ชิ-พึน) แฮง-อู-เน ยอ-ชิน
ฉันเป็นนางฟ้าแห่งโชคดีของเธอที่อยากจะ (อยากจะ) ให้พรเธอคนเดียว

난 널 사랑해 / 넌 나의 Music / 난 널 사랑해 / 넌 나의 기쁨
นัน นอล ซา-รัง-เฮ / นอน นา-เย Music / นัน นอล ซา-รัง-เฮ / นอน นา-เย คี-ปึม
ฉันมันรักเธอไง / เธอ เสียงเพลงของฉัน / ฉันมันรักเธอไง / เธอ ความสุขของฉัน
(너의 Fantasy를 숨김없이 말해봐 / 나는 Genie 길을 보여줄게)
(นอ-เย Fantasy-รึล ซุม-กิ-มอบ-ชี มัล-เร-บวา / นา-นึน Genie กี-รึล โบ-ยอ-จุล-เก)
(จินตนาการของเธอ อย่าไปซ่อนไว้ บอกฉันสิ / ฉันจะเป็น จินนี่ ให้เธอได้เห็นเอง)
난 널 사랑해 / 난 너의 행운이 되고 싶어
นัน นอล ซา-รัง-เฮ / นัน นอ-เย แฮง-อู-นี ทเว-โก ชิ-พอ
ฉันมันรักเธอไง / ฉันอยากจะเป็นความโชคดีของเธอเอง
(니가 가진 소원 숨김없이 말해봐 / 너의 Genie 내가 들어줄게)
(นี-กา กา-จิน โซ-วอน ซุม-กิ-มอบ-ชี มัล-เร-บวา / นอ-เย Genie เน-กา ทือ-รอ-จุล-เก)
(คำขอต่างๆของเธอ อย่าไปซ่อนไว้ บอกฉันสิ / จินนี่ของเธอ บอกให้ฉันฟังทีสิ)
소원을 말해봐! (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I'm Genie for your wish.)
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for you, boy!) โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for your wish.)
ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่ของเธอ ไง!) ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่เพื่อพรเธอ)
소원을 말해봐! (I'm Genie for your dream.) 내게만 말해봐! (I'm Genie for your world.)
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for your dream.) แน-เก-มัน มัล-เร-บวา (I'm Genie for your world.)
ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่ ในฝันเธอ) บอกแค่ฉัน บอกมาสิ! (ฉัน จินนี่ในโลกเธอ)

소원을 말해봐! (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (I'm Genie for your wish.)
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for you, boy!) โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา (I'm Genie for your wish.)
ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่ของเธอ ไง!) ขออะไร บอกฉันสิ! (ฉัน จินนี่เพื่อพรเธอ)

소원을 말해봐!
โซ-วอ-นึล มัล-เร-บวา
ขออะไร บอกฉันสิ!

Credits:
Lyrics by Daum Music
English Translated by boxclub (via) blu_smiley@soshified

เนื้อเพลง sorry sorry

หล่อๆกันทั้งนั้นเลย!!


เนื้อเพลง sorry sorry ของ Super Junior จากอัลบั้ม 3
Sorry Sorry Super Junior

All
*Sorry, Sorry, Sorry, Sorry
내가 내가 내가
เน กา เน กา เน กา
먼저 네게 네게 네게
มอน จอ เน เก เน เก เน เก
빠져 빠져 빠져 버려 baby
ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ บอ รยอ baby

Shawty, Shawty, Shawty, Shawty
눈이 부셔 부셔 부셔
นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ
숨이 막혀 막혀 막혀
ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ
내가 미쳐 미쳐 baby
เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby

Siwon
바라보는 눈빛속에 눈빛속에 나는마치
พา รา โบ นึน นุน บิด โซ เก นุน บิช โซ เก นา นึน บา ชี
나는마치 뭐에홀린놈 (이젠 벗어나지도 못해)
นา นึน มา ชี มวอ เอ ฮล ริน นม (อี เจน พอ ซอ นา จี โด มด แฮ)

Hangeng
걸어오는 너의모습 너의모습
กอ ลอ โอ นึน นอ เอ โม ซึม นอ เอ โม ซึม
너는마치 내심장을 밟고왔나봐 (이젠 벗어나지도 못해)
นอ นึน มา ชี เน ชิม จา งึล พัล โก วัด นา บวา (อี เจน พอ ซอ นา จี โด มด แฮ)

Ryeowook
어딜가나 당당하게 웃는 너는 매력적
ออ ดิล กา นา ทัง ดัง ฮา เก อุด นึน นอ นึน เม รยอก จอก

Sungmin
착한여자 이란 생각들은 보편적
ชา คา นยอ จา อี รัน แซง กัก ดือ รึน โพ พยอล จอก

Ryeowook
도도하게 거침없게 정말 너는 환상적.
โท โด ฮา เก กอ ชี เมบ เก จอง มัล นอ นึน ฮวาน ซัง จอก

Sungmin
돌이킬 수 없을 만큼 네게 빠져 버렸어
โท ลี คิล ซู ออบ ซึล มัน คึม เน เก ปา จยอ พอ รยอ ซอ

All
*Sorry, Sorry, Sorry, Sorry
내가 내가 내가
เน กา เน กา เน กา
먼저 네게 네게 네게
มอน จอ เน เก เน เก เน เก
빠져 빠져 빠져 버려 baby
ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ บอ รยอ baby
Shawty, Shawty, Shawty, Shawty
눈이 부셔 부셔 부셔
นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ
숨이 막혀 막혀 막혀
ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ
내가 미쳐 미쳐 baby
เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby

All
딴딴 딴따다 따 따란딴, 딴딴 딴따다 따 (네게 반해버렸어 baby)
ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา (เน เก พัน เฮ บอ รยอ ซอ baby)
딴딴 딴따다 따 따란딴, 딴딴 딴따다 따 따라빠빠라
ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รา ปา ปา รา

Donghae
(Hey, girl) gir, gir, gir, gir, gir, girl
i 눈만뜨면 니 생각(Hey, girl)
ไอ นุน มัน ตือ มยอน นี แซง กัก (Hey, girl)
자나깨나 사실 너 하나밖에 안보여
ชา นา เก นา ซา ชิล นอ ฮา นา พา เก อัน โบ ยอ

Kangin
(말해봐) 니 맘에 내가
(มัล เฮ บวา) นี มา เม เน กา
(말해봐) 자리 잡았는지
(มัล เฮ บวา) ชา รี ชา บิด นึน จี
(말해줘) 내게 말해줘 (나는 바보 바보 바보)
(มัล เฮ ชวอ) เน เก มัล เฮ ชวอ (นา นึน พา โบ พา โบ พา โบ)

Ryeowook
주변사람들은 말해. 내가 너무 적극적
ชู บยอน ซา รัม ดือ รึน มัล เฮ . เน กา นอ มู ชอก กึก จอก

Sungmin
이 세상에 그런사람 어디 한둘이냐고
อี เซ ซา เง คือ รอน ซา รา มอ ดี ฮัน ดู ลี นยา โก

Ryeowook
그걸몰라, 그녈몰라 시기하며 하는 말
คือ กอล มล รา คือ นยอ มล รา ชี กี ฮา มยอ ฮา นึน มัล

Sungmin
내가 부럽다면 그건 그대들이 지는 거
เน กา บู รอบ ดา มยอน คือ กอด คือ เด ดือ ลี ชี นึน กอ


All
*Sorry, Sorry, Sorry, Sorry
내가 내가 내가
เน กา เน กา เน กา
먼저 네게 네게 네게
มอน จอ เน เก เน เก เน เก
빠져 빠져 빠져 버려 baby
ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ พอ รยอ baby
Shawty, Shawty, Shawty, Shawty
눈이 부셔 부셔 부셔
นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ
숨이 막혀 막혀 막혀
ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ
내가 미쳐 미쳐 baby
เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby


All
딴딴 딴따다 따 따란딴, 딴딴 딴따다 따 (네게 반해버렸어 baby)
ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา (เน เก พัน เฮ บอ รยอ ซอ baby)
딴딴 딴따다 따 따라라라, 딴딴 딴따다 따 따라빠빠라
ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รา รา รา ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รอ ปา ปา รา

All
Let's dance dance dance dance Let's dance dance dance dance
Let's dance dance dance dance dance dance

Yesung
Hey 이제 그만 내게 와줄래. 정말 미칠 것만 같아 yeah
เฮ้ อีเจ คือ มัน เน เก วา จุล เร . ชอง มัล มี ชิล กอก มัน กา ทา yeah

Kyuhyun
난 너만 사랑하고 싶어. 절대 다시 한눈 팔 생각 없어 hey
นัน นอ มัน ซา รัง ฮา โก ชี พอ. ชอล เด ทา ชี ฮัน นุน พัล แซง กัก ออบ ซอ hey

Leeteuk
애인이라기보다 친구같은 내가 되고 싶어
เอ อี นี รา กี โบ ดา ชิน กู กา ทัน เน กา ทวี โก ชิ พอ

Kibum
너의 모든 고민, 슬픔, 함께 간직하고파
นอ เอ โม ดึน โก มิน ซึล ฮัม เก คัน จี คา โก พา

Ryeowook
다시없을 만큼 만큼 너를 너무 사랑해
ดา ชี ออบ ซึน มัน คึม มัน คึม นอ รึล นอ มู ซา รัง เฮ


Heechul
내가 바란 사람. 니가 바로 그 that that that girl.
เน กา พา รัน ซา รัม นี กา พา โร คือ that that that girl.


All
*Sorry, Sorry, Sorry, Sorry
내가 내가 내가
เน กา เน กา เน กา
먼저 네게 네게 네게
มอน จอ เน เก เน เก เน เก
빠져 빠져 빠져 버려 baby
ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ พอ รยอ baby

Shawty, Shawty, Shawty, Shawty
눈이 부셔 부셔 부셔
นู นี บู ชยอ บู ชยอ บูชยอ
숨이 막혀 막혀 막혀
ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ
내가 미쳐 미쳐 baby
เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby
เนื้อเพลงผิดถูกอย่ากันเอามาจากsiamzoneอีกที

เนื้อเพลง New Divide - Linkin Park ทรานฟอร์เมอร์


เนื้อเพลง New Divide - Linkin Park ลิคกิ้นปาร์ค หนังเรื่อง ทรานฟอร์เมอร์
NEW DIVIDE
LYRICS BY MIKE SHINODA AND CHESTER BENNINGTON

I remembered black skies / the lightning all around me
I remembered each flash / as time began to blur
Like a startling sign / that fate had finally found me

And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason / to prove me wrong / to wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes

Give me reason / to fill this hole / connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide

There was nothing in sight / but memories left abandoned
There was nowhere to hide / the ashes fell like snow
And the ground caved in / between where we were standing

And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason / to prove me wrong / to wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes
Across this new divide

In every loss / in every lie
In every truth that you'd deny
And each regret / and each goodbye
was a mistake to great to hide

And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason / to prove me wrong / to wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes

Give me reason / to fill this hole / connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide

---------
TRANSLATED BY AMMIE @ LINKIN PARK KLAN THAILAND
แปลออกมาได้แบบนี้ เนื้อเพลง new divide แปล

ท้องฟ้ามืดมิดนั้นฉันยังจำได้ แสงสว่างรายล้อมรอบตัว
ทุกแสงตวัดยังคงเด่นชัด ในขณะที่เวลากลับเริ่มจางลงไป
เป็นความน่าสะพรึงกลัว เคราะห์กรรมนั้นได้หาฉันเจอแล้ว

มีเพียงเสียงของเธอที่ฉันได้ยิน
ตอกย้ำว่านี่คือสิ่งที่ฉันสมควรได้รับ
ถ้าอย่างนั้นช่วยให้เหตุผลสักอย่าง ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันทำผิดพลาด ที่จะล้างความทรงจำนี้ให้หมดไป
ให้มันไหลท่วมขจัดความห่างเหินในตาเธอ

บอกเหตุผลฉันสักข้อ เพื่อทำลายความน่าอึดอัดใจนี้ เชื่อมต่อระยะห่างระหว่างเรา
ให้มันเพียงพอที่จะนำไปถึงความจริงที่ถูกปิดบังซ่อนไว้
ข้ามผ่านทางแยกสายใหม่

ไม่มีอะไรให้มองเห็น คงมีเพียงความทรงจำที่ถูกละทิ้ง
ไม่มีที่ไหนให้ซ่อนตัว ฝุ่นเถ้าโปรยปรายดังสายหิมะ
และพื้นดินพังทลายลง ตรงกลางระหว่างเราสองคน

มีเพียงเสียงของเธอที่ฉันได้ยิน
ตอกย้ำว่านี่คือสิ่งที่ฉันสมควรได้รับ
ถ้าอย่างนั้นช่วยให้เหตุผลสักอย่าง ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันทำผิดพลาด ที่จะล้างความทรงจำนี้ให้หมดไป
ให้มันไหลท่วมขจัดความห่างเหินในตาเธอ
ข้ามผ่านทางแยกสายใหม่

ในทุกๆ ความสูญเสีย ทุกๆ คำโกหก
ในทุกๆ ความเป็นจริง ที่เธอต้องการจะปฏิเสธ
และทุกความเสียใจ และทุกการบอกลา
เป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะปิดซ่อนไว้

มีเพียงเสียงของเธอที่ฉันได้ยิน
ตอกย้ำว่านี่คือสิ่งที่ฉันสมควรได้รับ
ถ้าอย่างนั้นช่วยให้เหตุผลสักอย่าง ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันทำผิดพลาด ที่จะล้างความทรงจำนี้ให้หมดไป
ให้มันไหลท่วมขจัดความห่างเหินในตาเธอ

บอกเหตุผลฉันสักข้อ เพื่อทำลายความน่าอึดอัดใจนี้ เชื่อมต่อระยะห่างระหว่างเรา
ให้มันเพียงพอที่จะนำไปถึงความจริงที่ถูกปิดบังซ่อนไว้
ข้ามผ่านทางแยกสายใหม่

จบแล้วครับอีกหนึงเพลงที่เพราะมันๆในอารมณ์ดี
(หากนำคำแปลไปแปะที่อื่น อย่าลืมให้เครดิตคนแปลด้วยนะ!!)
จากคนนี้
Credit TRANSLATED BY AMMIE @ LINKIN PARK KLAN THAILAND

เนื้อเพลง come back to me ศิลปิน Utada Hikaru

เพลงเพราะๆถึงจะแปลไม่ออกแต่ก็ชอบ เพราะมากๆชอบๆ ฟังเพลินดี

เนื้อเพลง come back to me
ศิลปิน Utada Hikaru
The rain falls on my windows
And a coldness runs through my soul
And the rain falls, oh the rain falls
I don’t want to be alone.

I wish that I could photoshop all
Our bad memories
Cause the flashbacks, oh the flashbacks
Won’t leave me alone

If you come back to me
I’ll be all that you need
Baby, come back to me
Let me make up for what happened

* (Come back) Baby come back to me
(Come back) I’ll be everything you need
(Come back) Baby come back to me
(Come back) Boy, you’re one in a million

(Come back) Baby come back to me
(Come back) I’ll be everything you need
(Come back) Baby come back to me
(Come back) You’re one in a million
(One in a million)

Oh, the inside(?) of Manhatten,
She goes shopping for new clothes
And she buys this, and she buys that
Just leave it alone.

I wish that he would listen to her
Side of the story
It isn’t that bad, it isn’t that bad
And she’s wiser for it now.

I admit I cheated (’mit I cheated)
Don’t know why I did it (why I did it)
But I do regret it (do regret it)
Nothing I could do or say can change

ซ้ำ *

Everything I ever did
Heaven knows I’m so afraid(?)
I was too dumb to see
You were always there for me
And my curiosity
Got the better of me
Baby take it easy on me

Anything from A to Z
Tell me what you want it babe
I open my heart to thee
You are my priority
Can’t you see you’ve punished me
More than enough already
Baby take it easy on me

Baby, take it easy on me
Baby come back to me
Baby come back to me

ซ้ำ *,*

La la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la
จบแล้วถูกไม่ถูกยังไงต้องขออภัยด้วย
เนื้อเพลงเอามาจากไหนไม่รู้ลืมแล้วต้องขอโทษเจ้าของด้วย

เนื้อเพลงคุถังกาละมัง วิวาห์ยืม

MV เพลง วิวาห์ยืม คุถังกะละมังซ้อน ฟังสนุกๆมันๆต้องนี่เลย เอ้า!..โยกเลยพวกเฮ้า ..

ชื่อเพลง วิวาห์ยืม
รวมศิลปิน รวมดาวรุ่งอีสาน
เนื้อเพลง วิวาห์ยืม
คุถังกะละมังซ้อน ถ้วยซามนามกรเทิงมีดเขียง เทิงโต๊ะเทิงเต็นท์ละกะเทิงเตียง
เครื่องเสียงเครื่องไฟใช้ในงาน เทิงเดิ่นหน้าบ้านกะพองกัน เจ้าขอยืมจัดงานวันวิวาห์
บ่พอยังขอทั้งน้ำประปา คือมาโพดแท้ล่ะ เนาะคนเฮา
มาหยามแท้ผู้สาว ยืมหน้าบ้านเฮา ยืมเครื่องไฟเฮา เหยียบหัวใจคักแน
มาโพดแท้นงเยาว์
งานแต่งงานนี้ก็งานน้อง ข้าวของเครื่องใซ้ของบ้านอ้าย ทั้งบักพริกข้าวคั่วหัวสิงไค ทั้งน้ำขงน้ำแข็งก็ยืมเฮา เตากงเตาแก๊สละกะขนเอา เอาฮอดไข่ในเล้าใส่พาขวัญ
เฮ็ดมันลงไปโลดเนื้อนวล แนวใด๋มันสิมวนเฮ็ดลงไป
บ่ต้องเกรงใจอ้าย ส่ำนี้อ้ายบ่ตายยังอีกไก่บักหวาย อย่าให้มันเหงาซ็อกม็อก
อยากได้บอกสิจับให้
* คุถังกะละมังซ้อน คืนนี้เขาสิต้อนเจ้าเข้าหอ เขาได้กอดนางแต่อ้ายล้างหม้อ
เก็บเต็นท์เก็บเตียงและเครื่องไฟ ล้างถ้วยล้างเขียงกองบักใหญ่
ปานนั้นว่าฮักอ้ายตั๋วคักเนาะ
อกอ้ายดังเป๊าะ นั่งแค้นจ่อหล่อ อ้ายพออยากตาย ปานนั้นว่าฮักอ้าย
ที่แท้แค่หลอกใซ้ สรุปผลสุดท้าย อ้ายเป็นหมาหัวเน่า มานั่งเฝ้าข้าวของ
(ซ้ำ *)
อาวฮานี่ ยืมโลดน้อง บ่ต้องเกรงใจ ขาดแนวใด๋สิ่นไหมซิ่นหมี่ เพียงน้องพี่
ให้เจ้าบอกมา อ้ายสิหาจัดให้คูอย่าง คู่อย่าง คู่อย่าง คู่อย่าง
บ่ว่าถังกาละมังถ้วยซ้อน ของถ่าต้อนรับแขกเจ้าบ่าว บ่ว่าเหล้าโซดาปลาปิ้ง ให้ถืกคีงในงานวันแต่ง วันแต่ง วันแต่ง
ให้แก้มแดงหน้าบานโพโว่ งานใหญ่โตอยู่หน้าบ้านพี่ มีอีกหลายเทิงฝ้ายผูกแขน แก้มแป้นแว่นสิยืมอีกไหม เทิงไข่หน่วยยืมด้วยบ่เธอ ยืมโลดเธอ ยืม ยืมโลดเธอ ยืมโลดเธอ ยืม ยืม โลดเธอ
จบแล้วครับพี่น้อง

เนื้อเพลง gee

MV น่ารัก น่ารัก กับเพลง Gee แต่เอ๋ GEE นี่แปลว่าไรน่า...สังสัยต้องดู ชอบเพลงนี้นะสนุกดี

เนื้อเพลง gee พร้อมคำแปล เพลง gee
Title : GEE
Artist : So Nyeo Shi Dae
Album : Mini Albim ‘Gee’

Jessica : Aha! Listen Boy My First Love Story
อ้า~ ฟังนะที่รัก ความรักครั้งแรกของฉัน

My Angel and My Girl
นางฟ้าของฉัน และผู้หญิงของฉัน

My Sunshine
พระอาทิตย์ที่ส่องแสงของฉัน

Oh! Oh! let's go!
โอ้ โอ้ ไปกันเลย

Seo Hyun: 너무 너무 멋져 눈이 눈이 부셔
นอมู นอมู มอซ จยอ นูนี นูนี บูซยอ
เธอหล่อมากๆเลย ตาฉัน ตาฉัน ได้บอดไปแล้ว

그만 미치겠어 떨리는 걸
คือมัน มี ชี เกซ ซอ ตอล รี นึน กอล
ฉันหายใจไม่ออกเลย เพราะใจของฉันมันสั่นไปหมด

Gee gee gee gee baby baby baby
Gee gee gee gee baby baby baby

Fany:오 너무 부끄러워 쳐다볼 수 없어
โอ นอ มู บู คือ รอ วอ ชยอ ดา บล ซู ออบ ซอ
โอ้~ ฉันรู้สึกอายจังเลย ฉันมองไปที่เธอไม่ได้เลย

사랑에 빠졌어 수줍은 걸
ซา รัง เง ปา จยอซ ซอ ซู จูป ปึน กอล
ฉันรู้สึกอายเพราะฉันกำลังตกหลุมรักเธอ

Gee gee gee gee baby baby baby
Gee gee gee gee baby baby baby


어떻게 하죠 (어떡하죠~) 떨리는 나는 (떨리는 나는요 Yoona)
ออ ตอห์ เค ฮาจโย (ออ ตอค ฮา จโย~) ตอล รี นึน นา นึน (ตอล รี นึน นา นึน โย)
ฉันจะทำยังไงดี? (ฉันจะทำยังไงดี?) กับหัวใจของฉันที่สั่นระรัว (หัวใจของฉันสั่นระรัว)

(두근 두근 두근 두근)Sooyoung 두근두근 거려 밤엔 잠도 못 이루죠
(ดู คึน ดู คึน ดู คึน ดู คึน) ดู คึน ดู คึน คอ รยอ บาม เมน จับ โด โมซ ซี รู จโย
(ตึก ตึก ตึก ตึก ตึก) ใจฉันยังคงเต้นตึกตัก

Sica:나는 나는 바본가봐요 그대 그대 밖에 모르는
นา นึน นา นึน บา บน คา บวา โย คือ แด คือ แด บัก เค โม รือ นึน
ฉันเชื่อ ฉันเชื่อว่าฉันเหมือนคนโง่ คนโง่ที่รู้จักเพียงแต่เธอ

바보 그래요 그댈 보는 맘
พา โบ คือ แรโย คือ แดล โบ นึน มัน
แค่เธอเท่านั้น ใช่แล้ว เพียงแค่ฉันมองไปที่เธอ

All : 너무 반짝 반짝 눈이 부셔 no no no no no
นอ มู บัน จัก บัน จัก นู นี บู ซยอ no no no no
สว่างไสวเหลือเกิน สว่างไสวเหลือเกิน ตาฉันได้บอดไปแล้ว ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ

너무 깜짝 깜짝 놀란 나는 oh oh oh oh oh
นอ มู กัม จัก กัม จัก นล รัน นา นึน oh oh oh oh oh
ประหลาดใจเหลือเกิน ประหลาดใจเหลือเกิน ฉันรู้สึกช็อค โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려 ge ge ge ge ge
นอ มู จา ริซ จา ริซ โมม มี ตอล รยอ ge ge ge ge ge
เหมือนเธอเป็นตัวกระตุ้น กระตุ้น ร่างกายของฉันกำลังสั่นระริก จี จี จี จี จี

오 젖은 눈빛 (oh yeah~) 오 좋은 향기 (oh yeah yeah yeah~)
โอ จอซ ซึน นุน บิช (oh yeah~) โอ โจห์ ฮึน ฮยัง กี (oh yeah yeah yeah~)
โอ้~ ดวงตาที่เป็นประกาย (โอ้~ใช่เลย) โอ้ กลิ่นอันหอมหวน (โอ้~ใช่เลย ใช่เลย ใช่เลย)

Yuri:오 너무 너무 예뻐 맘이 너무 예뻐
โอ นอ มู นอ มู เย ปอ มาม มี นอ มู เย ปอ
โอ้ งดงามมาก งดงามมาก หัวใจของเธอช่างงดงามมากๆ

첫 눈에 반했어 속 뛰는걸
ชอซ นูน เน บัน เฮซ ซอ ซก ตวี นึน กอล
ฉันถูกจับกุมเพียงแค่เหลียวมองแวบเดียว ถูกจับกุมอย่างง่ายดาย

Gee gee gee gee baby baby baby
Gee gee gee gee baby baby baby


Sunny: 너무나 뜨거워 만질 수가 없어
นอ มู นอ มู ตือ คอ วอ มัน จิล ซู กา ออบ ซอ
ฉันสัมผัสมันไม่ได้เลย เพราะมันร้อนเกินไป

사랑에 타버려 후끈한 걸
ซา รัง เง ทา บอ รยอ ฮู คืน ฮัน กอล
ฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยไฟแห่งความรักอย่างสมบูรณ์

Gee gee gee gee baby baby baby
Gee gee gee gee baby baby baby


Hyoyeon:어쩌면 좋아 (어쩌면 좋아요) 수줍은 나는 (수줍은 나는요)
ออ จอ มยอน โจห์ ฮา (ออ จอ มยอน โจห์ ฮา โย) ซู จูป ปึน นา นึน (ซู จูป ปึน นา นึน โย)
ฉันจะทำยังไงดี (ฉันจะทำยังไงดี?) เพราะว่าฉันอายเหลือเกิน (ฉันอายเหลือเกิน)

(몰라 몰라 몰라 몰라) 몰라하며 매일 그대만 그리죠
(มล รา มล รา มล รา มล รา) มล รา ฮา มยอน แม อิล คือ แด มัน คือ รี จโย
(ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ) ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร แต่ทุกวันฉันต้องการเพียงแค่เธอ


Taeyeon :그냥 친구들은 말하죠 정말 너는 정말 못말려
คือ นยาง ชิน กู ดืล รึน มัล ฮา จโย ชอง มัล นอ นึน จอง มัล มซ มัล รยอ
เพื่อนสนิทของฉันบอกว่า ฉันช่างเป็นคนโง่ที่ไม่สามารถเยียวยาได้

바보 하지만 그댈 보는 난
พา โบ ฮา จี มัน คือ แดล โบ นึน นัน
ถ้าฉันเพียงแค่ฉันมองไปที่เธอ

All : 너무 반짝 반짝 눈이 부셔 no no no no no
นอ มู บัน จัก บัน จัก นู นี บู ซยอ no no no no no
สว่างไสวเหลือเกิน สว่างไสวเหลือเกิน ตาฉันได้บอดไปแล้ว ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ

너무 깜짝 감짝 놀란 나는 oh oh oh oh oh
นอ มู กัม จัก กัม จัก นล รัน นา นึน oh oh oh oh oh
ประหลาดใจเหลือเกิน ประหลาดใจเหลือเกิน ฉันรู้สึกช็อค โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려 ge ge ge ge ge
นอ มู จา ริซ จา ริซ โมม มี ตอล รยอ ge ge ge ge ge
เหมือนเธอเป็นตัวกระตุ้น กระตุ้น ร่างกายของฉันกำลังสั่นระริก จี จี จี จี จี

오 젖은 눈빛 (oh yeah~) 오 좋은 향기 (oh yeah yeah yeah~)
โอ จอช จึน นุน บิช (oh yeah~) โอ โจห์ ฮึน ฮยัง กี (oh yeah yeah yeah~)
โอ้~ ดวงตาที่เป็นประกาย (โอ้~ใช่เลย) โอ้ กลิ่นอันหอมหวน (โอ้~ใช่เลย ใช่เลย ใช่เลย)

Yuri : 말도 못했는 걸 너무 부끄러워 하는 난
มัล โด โมซ แฮซ นึน กอล นอ มู บู คือ รอ วอ ฮา นึน นัน
ฉันพูดอะไรไม่ออกจริงๆ ฉันรู้สึกอายเหลือเกิน


Taeyoen: 향기가 없는 걸까 어떡해야 좋은 걸까
ฮยัง กี กา ออบ นึน กอล กา ออ ตอก แค ยา โจห์ ฮึน กอล กา
ฉันไม่มีความกล้าเลยใช่มั้ย? แล้วสิ่งที่ถูกต้องที่ฉันควรจะทำคืออะไร?

두근 두근 맘 졸이며 바라보고 있어 (ya~)
ดู คึน ดู คึน มัม โจ รี มยอ บา รา โบ โก อิซ ซอ (ya~)
ตึกตัก ตึกตัก ฉันร้อนใจจริงๆเมื่อฉันมองไปที่เธอ

All: 너무 반짝 반짝 눈이 부셔 (wo~) no no no no no
นอ มู บัน จัก บัน จัก นูน นี บู ซยอ (wo~) no no no no no
สว่างไสวเหลือเกิน สว่างไสวเหลือเกิน ตาฉันได้บอดไปแล้ว (โว้~) ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ

너무 깜짝 감짝 놀란 나는 oh oh oh oh oh
นอ มู กัม จัก กัม จัก นล รัน นา นึน oh oh oh oh oh
ประหลาดใจเหลือเกิน ประหลาดใจเหลือเกิน ฉันรู้สึกช็อค โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려 (떨려와) ge ge ge ge ge
นอ มู จา ริซ จา ริซ โมม มี ตอล รยอ (ตอล รยอ วา) ge ge ge ge ge
เหมือนเธอเป็นตัวกระตุ้น กระตุ้น ร่างกายของฉันกำลังสั่นระริก (สั่นระริก) จี จี จี จี จี

오 젖은 눈빛 (oh yeah~) 오 좋은 향기 (oh yeah)
โอ จอช จึน นุน บิช (oh yeah~) โอ โจห์ ฮึน ฮยัง กี (oh yeah)
โอ้~ ดวงตาที่เป็นประกาย (โอ้~ใช่เลย) โอ้ กลิ่นอันหอมหวน (โอ้~ใช่เลย ใช่เลย ใช่เลย)

All: 너의 불이 (켜~ no no no) 반짝 눈이 부셔 no no no no no
นอ อึย บุล รี (คยา~ no no no) บัน จัก นูน นี บู ซยอ no no no no no
ความร้อนแรงของเธอ (แสงไฟ~ ไม่ ไม่ ไม่) สว่างไสวเหลือเกิน ตาฉันได้บอดไปแล้ว ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ

너무 (깜짝 깜짝 놀란 나는 oh oh oh) 깜짝 깜짝 놀란 나는 oh oh oh oh oh
นอ มู (กัม จัก กัม จัก นล รัน นา นึน oh oh oh) กัม จัก กัม จัก นล รัน นา นึน oh oh oh oh oh
ประหลาดใจเหลือเกิน (ฉันรู้สึกประหลาดใจ โอ้ โอ้) ประหลาดใจเหลือเกิน ฉันรู้สึกช็อค โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려 (떨려와~) gee gee gee gee gee
นอ มู จา ริซ จา ริซ โมม มี ตอล รยอ (ตอล รยอ วา~) gee gee gee gee gee
เหมือนเธอเป็นตัวกระตุ้น กระตุ้น ร่างกายของฉันกำลังสั่นระริก (สั่นระริก) จี จี จี จี จี

오 젖은 눈빛 (oh yeah~) 오 좋은 향기 (oh yeah yeah yeah)
โอ จอช จึน นุน บิช (oh yeah~) โอ โจห์ ฮึน ฮยัง กี (oh yeah yeah yeah)
โอ้~ ดวงตาที่เป็นประกาย (โอ้~ใช่เลย) โอ้ กลิ่นอันหอมหวน (โอ้~ใช่เลย ใช่เลย ใช่เลย)

เนื้อเพลง Nobody เนื้อเพลง nobody english version

เนื้อเพลง Nobody จากศิลปิน Wonder Girls เนื้อเพลง nobody english version พร้อมทั้ง MV มาให้ชมกันสนุกๆ ผิดผลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย
เนื้อเพลง : Nobody

ศิลปิน : WonderGirls

อัลบัม : Trilogy

(MV) Wonder Girls "NoBody" [원더걸스 노바디]
(ยูบิน) You Know I still Love You Baby. And it will never change.

***

(ซอนเย)I want nobody nobody But You I want nobody nobody But You

난 다른 사람은 싫어 니가 아니면 싫어 I want nobody nobody nobody nobody
นัน ดารึน ซารามึน ชีรอ นีกา อานีมยอน ชีรอ
(ฉันไม่ชอบคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอ ฉันไม่ชอบ..)

(ซอนมี) 난 싫은데 왜 날 밀어내려고 하니 자꾸 내말은 듣지 않고
นัน ชีรึนเด เว นัล มีรอแนรยอโก ฮานี ชากู แนมารึล ดึดจี อันโก
(ฉันไม่ชอบแต่ว่าทำไมฉันถึงถูกผลักไส บ่อยครั้งที่เธอไม่ฟังคำพูดของฉัน)

왜 이렇게 다른 남자에게 날 보내려 하니 어떻게 이러니
เว อีรอเค ดารึน นัมจาเอเก นัล โบแนรยอ ฮานี ออตอเค อีรอนี
(ทำไมถึงส่งฉันไปให้คนอื่นอย่างนี้ เป็นแบบนี้ได้ยังไง)

(โซฮี) 날 위해 그렇단 그 말 넌 부족하다는 그 말 이젠 그만해 넌 나를 알잖아 왜 원하지도 않는걸 강요해
นัล วีเฮ คือรอเค คือ มัล นอน บูจกฮาดานึน คือมัล อีเจน คือมันเฮ นอน นารึล อัลจานา เว วอนฮาจีโด อันนึนกอล คังโยเฮ
(คำพูดนั้นของเธอไม่เพียงพอต่อฉัน ตอนนี้เธอรู้ว่าฉันหยุดคำพูดนั้นไม่ใช่หรอ ทำไมถึงยังเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ)

(เยอึน) I want nobody nobody But You I want nobody nobody But You[/color]

난 다른 사람은 싫어 니가 아니면 싫어 I want nobody nobody nobody nobody
นัน ดารึน ซารามึน ชีรอ นีกา อานีมยอน ชีรอ
(ฉันไม่ชอบคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอ ฉันไม่ชอบ..)

(ซอนเย) I want nobody nobody But You I want nobody nobody But You[/color]

난 다른 사람은 싫어 니가 아니면 싫어 I want nobody nobody nobody nobody
นัน ดารึน ซารามึน ชีรอ นีกา อานีมยอน ชีรอ
(ฉันไม่ชอบคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอ ฉันไม่ชอบ..)

(ซอนมี) 난 좋은데 난 행복한데 너만 있으면 돼 더 바랄게 없는데
นัน โจอึนเด นัน แฮงบกฮันเด นอมัน อิดซือมยอน ดเว ดอ บารัลเก ออมนึนเด
(ฉันชอบ ฉันก็เลยมีความสุข ถ้ามีเพียงแค่เธอก็ยอม มากกว่าไม่มีสิ่งที่ปรารถนา)

누굴 만나서 행복하란 거야 난 널 떠나서 행복할 수 없어
นูกุล มันนาซอ แฮงบกฮารัน กอยา นัน นอล ตอนาซอ แฮงบกฮัล ซู ออบซอ
(พบเจอใครแล้วจะมีความสุข..ฉันจากเธอไปแล้วจะไม่สามารถมีความสุข)

(โซฮี) 날 위해 그렇단 그 말 넌 부족하다는 그 말 말이 안 되는 말이란 걸 왜 몰라 니가 없이 어떻게 행복해
นัล วีเฮ คือรอดัน คือมัล นอน บูจกฮาดานึน คือมัล มารี อัน ดเวนึน มารีรัน กอล เว มลรา นีกา ออบชี ออตอเก แฮงบกเฮ
(คำพูดนั้นของเธอไม่เพียงพอต่อฉัน คำพูดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้ ทำไมถึงไม่รู้ว่าไม่มีเธอ จะมีความสุขได้อย่างไร )

(เยอึน) I want nobody nobody But You I want nobody nobody But You[/color]

난 다른 사람은 싫어 니가 아니면 싫어 I want nobody nobody nobody nobody
นัน ดารึน ซารามึน ชีรอ นีกา อานีมยอน ชีรอ
(ฉันไม่ชอบคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอ ฉันไม่ชอบ..)

(ซอนเย) I want nobody nobody But You I want nobody nobody But You[/color]

난 다른 사람은 싫어 니가 아니면 싫어 I want nobody nobody nobody nobody
นัน ดารึน ซารามึน ชีรอ นีกา อานีมยอน ชีรอ
(ฉันไม่ชอบคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอ ฉันไม่ชอบ..)

(โซฮี) I don't want nobody body body.I don't want nobody body body

(เยอึน) 나는 정말 니가 아니면 니가 아니면 싫단 말야 아~
นานึน ชองมัล นีกา อานีมยอน นีกา อานีมยอน ชีลดัน มัลยา อา~
(ถ้าไม่ใช่เธอจริงๆ ถ้าไม่ใช่เธอ ฉันจะบอกว่าไม่ = ประมาณว่า ถ้าไม่ใช่เธอฉันไม่ต้องการ คล้ายท่อนอังกฤษค่ะ)

(เยอึน) I want nobody nobody But You I want nobody nobody But You[/color]

난 다른 사람은 싫어 니가 아니면 싫어 I want nobody nobody nobody nobody
นัน ดารึน ซารามึน ชีรอ นีกา อานีมยอน ชีรอ
(ฉันไม่ชอบคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอ ฉันไม่ชอบ..)

(ซอนเย) I want nobody nobody But You I want nobody nobody But You[/color]

난 다른 사람은 싫어 니가 아니면 싫어 I want nobody nobody nobody nobody
นัน ดารึน ซารามึน ชีรอ นีกา อานีมยอน ชีรอ
(ฉันไม่ชอบคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอ ฉันไม่ชอบ..)

rap)
(ยูบิน) Back to the days when we were so young and wild and free

모든게 너무나 꿈만 같았던 그때로 돌아가고 싶은데
โมดึนเก นอมูนา กุมมัน กาทัดดอน คือแตโร โทรากาโก ชิพึนเด
(ทุกสิ่งเป็นแค่ความฝันที่เกินความจริง อยากกลับไปสู่ช่วงเวลานั้น )

왜 자꾸 나를 밀어내려 해
เว ชากู นารึล มีรอแนรยอเฮ
(ทำไมบ่อยครั้งถึงผลักไสฉันไป)

why do you push me away. I don't want nobody nobody
Nobody nobody but you.

Credit : 노란농철@ etbbong & DiY_MaN

Tran Korean to Thai : chon_za


Wonder Girls - Nobody English Version


เนื้อเพลง nobody english version
(ยูบิน)You Know I still Love You Baby.
คุณรู้ว่าชั้นยังรักคุณอยู่

And it will never change. (Saranghae)
และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง [ชั้นรักคุณ]

(ซอนเย)I want nobody nobody but you, I want nobody nobody but you
ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ

How can I be with another, I don't want any other
ชั้นจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไร ชั้นไม่ต้องการคนอื่น

I want nobody nobody nobody nobody
ชั้นไม่ต้องการใคร ไม่ต้องการใคร

(ซอนมี)Why are you trying to, to make me leave you
ทำไมคุณถึงพยายามผลักไสฉันออกไปจากคุณ

I know what you're thinking
ชั้นรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่

Baby why aren't you listening
ที่รัก ทำไมคุณไม่ฟังบ้างล่ะ

How can I just
ชั้นทำได้เพียง

Just love someone else and
แค่เพียงรักคนอื่น

Forget you completely
และลืมคุณจากใจ

When I know you still love me
เมื่อชั้นรู้ว่าคุณยังรักชั้นอยู่

(โซฮี)Telling me you're not good enough
คุณบอกชั้น ว่าดีไม่พอสำหรับชั้น

My life with you is just too tough
ชั้นอยู่กับเธอมันช่างลำบาก

You know it's not right so
รู้มั้ยว่ามันไม่จริงเลย

Just stop and come back boy
เพียงแค่หยุด และกลับมา ที่รัก

How can this be When we were meant to be
วิธีนี้สามารถเป็นตามที่เราตั้งใจ

(เยอึน) I want nobody nobody but you, I want nobody nobody but you
ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ

How can I be with another, I don't want any other
ชั้นจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไร ชั้นไม่ต้องการคนอื่น

I want nobody nobody nobody nobody
ชั้นไม่ต้องการใคร ไม่ต้องการใคร

(ซอนเย)I want nobody nobody but you, I want nobody nobody but you
ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ

How can I be with another, I don't want any other
ชั้นจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไร ชั้นไม่ต้องการคนอื่น

I want nobody nobody nobody nobody
ชั้นไม่ต้องการใคร ไม่ต้องการใคร

(ซอนมี)Why can't we just, just be like this cause
ทำไมเราไม่สามารถ แค่เหมือนแบบนี้ เพราะอะไร

it's you that I need and nothing else until the end
ชั้นต้องการแค่คุณ และจะไม่มีใครตลอดไป

Who else can ever make me feel the way you
ใครบ้างที่สามารถทำให้ชั้นรู้สึกแบบคุณ

I feel when I'm with you, no one will ever do
รู้สึก เหมือนตอนที่อยู่กับคุณ ไม่มีใครทำได้หรอก

(โซฮี)Telling me you're not good enough
คุณบอกชั้น ว่าดีไม่พอสำหรับชั้น

My life with you is just too tough
ชั้นอยู่กับเธอมันช่างลำบาก

You know me enough so
รู้มั้ยว่าชั้นพอแล้ว

you know what I need boy
คุณรู้ว่าชั้นต้องการอะไร

Right next to you is where I need to be.
ข้างๆคุณคือ ที่ที่ชั้นต้องการ

(เยอึน) I want nobody nobody but you, I want nobody nobody but you
ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ

How can I be with another, I don't want any other
ชั้นจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไร ชั้นไม่ต้องการคนอื่น

I want nobody nobody nobody nobody
ชั้นไม่ต้องการใคร ไม่ต้องการใคร

(ซอนเย)I want nobody nobody but you, I want nobody nobody but you
ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ

How can I be with another, I don't want any other
ชั้นจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไร ชั้นไม่ต้องการคนอื่น

I want nobody nobody nobody nobody
ชั้นไม่ต้องการใคร ไม่ต้องการใคร

I don't want no body, body
I don't want no body, body

(เยอึน)Honey you know it's you that I want
ที่รัก คุณรู้ ชั้นต้องการคุณ

It's you that I need , Why can't you see
ชั้นขาดคุณไม่ได้ ทำไมคุณไม่รู้ล่ะ


(เยอึน) I want nobody nobody but you, I want nobody nobody but you
ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ

How can I be with another, I don't want any other
ชั้นจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไร ชั้นไม่ต้องการคนอื่น

I want nobody nobody nobody nobody
ชั้นไม่ต้องการใคร ไม่ต้องการใคร

(ซอนเย)I want nobody nobody but you, I want nobody nobody but you
ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ ชั้นไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ

How can I be with another, I don't want any other
ชั้นจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไร ชั้นไม่ต้องการคนอื่น

I want nobody nobody nobody nobody
ชั้นไม่ต้องการใคร ไม่ต้องการใคร


Rap)
(ยูบิน)Back to the days when we were so young and wild and free
ย้อนกลับไปในตอนวัยเด็ก คึกคะนอง และ อิสระ

Nothing else matters other than you and me
ไม่มีเรื่องไหนสำคัญมากกว่า เรื่องของเธอกับชั้น

so tell me why can't it be
อ่า บอกชั้นสิ ทำไมถึงไม่สามารถเป็นได้ล่ะ

please let me live my life my way
ได้โปรด ยอมให้ชีวิตชั้น ตัวชั้น นิสัยของชั้น

why do you push me away
ทำไมคุณถึงผลักไสชั้นออกไปล่ะ

I don't want nobody nobody nobody nobody but you.
ชั้นไม่ต้องการใคร ไม่ต้องการใคร นอกจากคุณ